تاثیر عوامل ناشی از بیماری کرونا بر اقتصاد جهانی و بازارهای مالی بین المللی

علی حسنی رنجبر هرمزدآبادی

دوره 2، شماره 24 ، اسفند 1400

چکیده
  شیوع بیماری کرونا در سراسر جهان ساختارهای سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، مذهبی و مالی جهان را به طور کامل تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس داده های 22 آوریل 2020 ، بیش از 4.6 میلیون نفر مورد غربالگری(تست کرونا) قرار گرفته اند که نتیجه تست بیش از 2.7 میلیون نفر مثبت شده است ، که از این تعداد، 182.740 نفر به دلیل کرونا جان خود را از دست داده اند. بیش از ...  بیشتر

اصطکاک مالی و نوسانات بازار کار، سرمایه گذاری و جریان سرمایه در مدل استاندارد نئوکلاسیک

علی حسنی رنجبر هرمزدآبادی

دوره 2، شماره 24 ، اسفند 1400

چکیده
  مدل استاندارد نئوکلاسیک پیش بینی می کند که کشورهایی که نرخ رشد بهره وری بالاتری دارند، افزایش سریع در سرمایه گذاری را تجربه می کنند سپس به دنبال این افزایش، کاهش سریع سرمایه گذاری را تجربه می کنند. این پاسخ سرمایه گذاری منحصر به فرد با شواهد تجربی متضاد است که نشان می دهد این نوع رفتار با اصول سرمایه گذاری مغایرت دارد. در این مقاله، ...  بیشتر