تاثیر جنگ روسیه و اوکراین بر نوسانات بازارهای مالی دنیا

دانیال سجودی

دوره 3، شماره 30 ، شهریور 1401

چکیده
  چند ماه پس از استقرار پایگاه‌های نظامی در نزدیکی مرز با اوکراین، روسیه در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ به طور رسمی به اوکراین حمله کرد. این اقدام نظامی  نگرانی‌هایی را در مورد: (۱) مدت درگیری (۲)نحوه واکنش روسیه به تحریم های غرب و (۳) تأثیر بالقوه آن بر اقتصاد جهانی و به ویژه بر واکنش بازارهای مالی جهانی، ایجاد می‌کند. در این مقاله، ما بر روی مورد ...  بیشتر

بررسی مزایای مدیریت درآمد با استفاده از روابط سیاسی و اعمال یارانه دولتی

دانیال سجودی

دوره 3، شماره 29 ، مرداد 1401

چکیده
  در این مقاله به بررسی نقش مدیریت درآمد رو به پایین و روابط سیاسی در دریافت یارانه های دولتی و قیمت گذاری بازاری یارانه ها می پردازیم. با استفاده از داده های یارانه ای جمع آوری شده از شرکتهای لیست شده در چین طی دوره 2004–2014 ، نتایج نشان می دهد ارتباط معناداری مثبتی بین مدیریت درآمد رو به پایین و دریافت یارانه های دولتی وجود دارد. نتایج ...  بیشتر

اقتصاد سیاسی در بانکداری رابطه ای

دانیال سجودی

دوره 3، شماره 28 ، تیر 1401

چکیده
  به دلیل بحران مالی جهانی ، بانک ها با توجه به تغییرات عمیق در حوزه های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ، نیاز به بازبینی وضعیت خود دارند. از یک طرف ، ما بر مزایای بانکداری رابطه ای تأکید می کنیم ، که ارتباط نزدیک با مشتریان بانکی برقرار می کند. بانکداری رابطه ای از طریق یک جهت گیری بلند مدت ، باعث ایجاد انگیزه می شود و از نیازهای بلند مدت مشتریان ...  بیشتر