ارزیابی استفاده از هوش مصنوعی در سیستم های تصمیم گیرنده ارگان های دولتی

همایون منظمی

دوره 2، شماره 21 ، آذر 1400

چکیده
  "ارزیابی" همیشه یک چالش اساسی در توسعه نرم افزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی (AI) به دلیل پیچیدگی فنی نرم افزار و فرآیندهای پیچیده اجتماعی – فنی موجود درآن، بوده است. پیشرفت های اخیر در یادگیری ماشین (ML) که توسط شبکه های عصبی عمیق امکان پذیر شده است ، چالش ارزیابی چنین نرم افزارهاییی را به دلیل ماهیت مبهم این محصولات مصنوعی مبتنی بر ML ، تشدید ...  بیشتر

ارائه مدل پیشنهادی در خصوص رابطه بین هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی فردی در مدیریت بحران

همایون منظمی

دوره 2، شماره 21 ، آذر 1400

چکیده
  هوش عاطفی همراه با ایجاد مهارت‌های ارتباطی مؤثر، بهبود روابط با همکاران، مدیر، مشتریان و سایرین در سازمان را امکان‌پذیر می‌سازد. توانایی درک و کنترل احساسات خود و همچنین درک عواطف دیگران باعث بهبود نحوه ارتباط ما با دیگران می شود.هدف این مقاله بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و مهارتهای ارتباطی بین فردی در زمینه ی مدیریت بحران در مالزی ...  بیشتر

راهکارهای انقلاب صنعتی چهارم و تکنولوژی بلاکچین برای مدیریت موثر کارکنان

همایون منظمی

دوره 2، شماره 20 ، آبان 1400

چکیده
  هدف از انقلاب صنعتی چهارم (IR 4.0) ایجاد تحول در بخش های مختلف کسب و کارها مانند تولید ، خدمات ، معدن ، مد و غیره ، با استفاده از فناوری دیجیتال همانند بلاکچین می باشد. استفاده از بلاکچین در عملکرد مدیریت منابع انسانی به مشارکت طرفین در به روز بودن مهارت ها و دانش کارمندان کمک  می کند. همچنین اطلاعات به دست آمده از فرآیند بلاکچین می تواند ...  بیشتر

رابطه بین برند و مصرف کننده و نقش آن در پشیمانی از خرید

همایون منظمی

دوره 2، شماره 20 ، آبان 1400

چکیده
  این پژوهش با توجه به گسترش مطالعه روابط مصرف کننده با برند در مراحل پس از تصمیم گیری مصرف کننده برای خرید و در شرایطی که سبب مقایسه های نامطلوب با برند های قبلی شده است، به بررسی نقش شناسایی برند مصرف کننده در پاسخ مصرف کننده به پشیمانی از خرید می پردازد.نویسندگان بر این باورند که شناسایی برند مصرف کننده بر اساس مبانی نظری پشیمانی و ...  بیشتر

ایجاد تناسب فردی-محیطی در فرهنگ و رفتار سازمانی

همایون منظمی

دوره 2، شماره 19 ، مهر 1400

چکیده
  رفتار سازمانی یک مفهوم حیاتی برای هر دو کارمندان و کارفرمایان به منظور میسر بخشی به فرایند سازگاری کارمند می باشد. علاوه بر نتایج مختلف جامعه پذیری موفقیت آمیز، رفتار تعلق به سازمان به عناون پیامد مهم جامعه پذیری سازمانی در نظر گرفته می شود. هدف این مطالعه بررسی عامل تاثیر گذار تناسب فرد-محیط بر رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و رفتار ...  بیشتر

نقش مدیریت و فرهنگ سازمانی در سیستم های تولید و عملکرد محیطی سازمان

همایون منظمی

دوره 2، شماره 19 ، مهر 1400

چکیده
  توسعه مدل تئوریکی که سیستم های ساخت و تولید را با قابلیت پیکر بندی مجدد را با باور های مدیریت ، مشارکت و عملکرد محیطی مرتبط می کند و تئوری نمایندگی و فرهنگ سازمانی را استخراج می نماید در مطالعه حاضر مورد نظر می باشد . اثرات احتمالی مختل کننده اندازه سازمان و تطبیق پذیری سازمانی در مطالعه به حساب می آیند . نتایج تست فرضیه ها با استخراج ...  بیشتر