بررسی نقش ارتباطات یکپارچه بازاریابی در بازاریابی اجتماعی

دکتر سید محمد مهاجر

دوره 2، شماره 17 ، مرداد 1400

چکیده
  این مقاله به بررسی نقش مدل 4 پی آمیخته بازاریابی در بازاریابی اجتماعی می پردازد و این طور استدلال می کند که با توجه به پیکر بندی مجدد آمیخته بازاریابی در جریان مثلث شاخه بازاریابی و همچنین مشخصات بازاریابی اجتماعی، به یک آمیخته بازاریابی باز نگری شده، که ابزارهای آن مجدداً مشخص شده باشند، نیاز داریم. باز نگری کوتاه مدل آمیخته بازاریابی ...  بیشتر