برندسازی شخصی برای پزشکان، ضرورت ها و اهمیت

سیدمحمد مهاجر

دوره 2، شماره 13 ، فروردین 1400

چکیده
  در محیطی کاملا تخصصی، هر فرد حرفه‏ای با هر تخصصی باید کمپین بازاریابی قوی و یک‏پارچه‏ای برای خود داشته باشد. این کمپین بایستی موقعیت وی را روشن کند و او را واجد شرایط مورد نظر مشتریان خدمات این زمینه‏ی تخصصی سازد. برند شخصی چیزی است که فرد را از گم‏نامی حرفه‏ای نجات می‏دهد و وی را در دایره‏ای خاص یا به علتی خاص نمایان می ...  بیشتر

نقش پویایی و فعالیت های اجتماعی در برندسازی شخصی

سیدمحمد مهاجر؛ آرمان پیری

دوره 2، شماره 13 ، فروردین 1400

چکیده
  برندسازی شخصی یک پدیده به سرعت در حال رشد بوده که در اکوسیستم های چند ذینفعی رخ می دهد. این مقاله یک چارچوب مردم شناسی از صنعت صخره نوری (کوهنوردی) در آمریکا و اروپا را به منظور نشان دادن این موضوع که چگونه ذینفعان اقدامات برندسازی شخصی کوهنوردان حرفه ای را فعال کرده و شکل می دهند ارائه کرده است. یافته های این مطالعه نشان داد که برند سازی ...  بیشتر