مدیریت
افزایش شاخص های عملکرد شرکت با استفاده از به کارگیری سرمایه هوشمند و یادگیری سازمانی

نازنین دشتچی

دوره 4، شماره 46 ، دی 1402

چکیده
  هدف: هدف این مقاله بررسی عوامل تاثیرگذار سرمایه هوشمند بر عملکرد شرکت می باشد.طراحی/روش/رویکرد. ما از روش تخمین GMM  بر اساس داده های پانل پویا شرکت های پذیرفته شده در بورس صنایع الکترونیک تایوان از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۷، استفاده کردیم.یافته ها: یافته های این مطالعه نشان می دهد که سرمایه انسانی، سرمایه نوآوری، سرمایه فرآیند و سرمایه مشتری، ...  بیشتر

مدیریت
بهبود عملکرد کیفیت شرکت ها با استفاده از روش های مدیریت سودآوری

محمدصادق وفاخواه

دوره 4، شماره 40 ، تیر 1402

چکیده
  این مقاله در چارچوبی پویا به بررسی رابطه بین مدیریت سود و عملکرد مالی شرکت‌ها در کشورهای انگلیسی زبان جنوب صحرای آفریقا می‌پردازد. این مطالعه نشان می‌دهد که چگونه این رابطه از طریق معیارهای کیفیت خوب عملکرد حاکمیت شرکتی و افشاء جامع تعدیل می‌شود. یافته‌ها نشان می‌دهد که اثرات عملکرد مدیریت سود حتی پس از کنترل درون‌زایی پویا، ...  بیشتر