اختلال بیش فعالی

حوریه حاجیلو

دوره 3، شماره 32 ، آبان 1401

چکیده
  بیش فعالی اختلالی است که در آن پرتحرکی ، بی توجهی و رفتارهای ناگهانی بیشتر و شدیدتر از کودکان دیگر وجود دارد 3 تا 5 درصد کودکان به این اختلال مبتلا هستند و در پسرها شایع تر است . ممکن است در بعضی بیشتر علایم پرتحرکی و رفتارهای ناگهانی و در گروهی علای بی توجهی بیشتر دیده شود . علایم این بیماری قبل از 7 سالگی شروع می شود ولی اغلب در دوران مدرسه ...  بیشتر

بررسی اختلال بیش فعالی و نقص توجه

مهناز گرجی زاده اردشیری

دوره 3، شماره 28 ، تیر 1401

چکیده
  اختلال بیش فعالی به عنوان یک الگوی تکانشگری و بی توجهی توصیف شده است که غالبا قبل از ۷ سالگی شروع می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی اختلال بیش فعالی- نقص توجه تهیه گردید. این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بوده که با روش مطالعات کتابخانه تهیه گردیده است. ابزارهای گرداوری اطلاعات در این پژوهش مقالات علمی پژوهشی، کتب روانشناسی و پایگاه های اینترنتی ...  بیشتر

بررسی اختلال بیش فعالی /نقض توجه

سمانه برکتین فر

دوره 3، شماره 28 ، تیر 1401

چکیده
  اختلال کم توجهی- بیش فعالی یک کم توانی و اختلال رفتاری – رشدی است و به این معناست که فرد مبتلا برای متمرکز کردن توجه خود دچار مشکل است. این دشواری در تمرکز میتواند در شرایط گوناگون جلوه‌های گوناگون داشته باشد. عادی‌ترین نوع آن به شکل دشواری در تمرکز، دشواری در کنترل رفتارهای ناگهانی و بیش از حد فعال بودن جلوه‌گر میشود. نوع کمتر عادی ...  بیشتر