مربی گری حرفه ای و حفظ زندگی خانوادگی

سپیده تیمورپور

دوره 3، شماره 31 ، مهر 1401

چکیده
  این مقاله به بررسی این موضوع می پردازد که مربیان ورزشی حرفه ای چگونه زندگی حرفه‌ای و خانوادگی خود را مدیریت می‌کنند. برای بررسی این موضوع، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 41 مربی فرانسوی (8 زن، 33 مرد) که درگیر آماده سازی تیم های فرانسوی برای بازی های المپیک ریو (2016)، پیونگ چانگ (2018) و/یا توکیو (2020) بوده اند، انجام شد. نتایج نشان می دهد که ...  بیشتر