بازاریابی
چگونه NFT صنعت مد را تغییر می‌دهد: بررسی و تحلیل سیستمی

سید محمد مهاجر

دوره 4، شماره 37 ، فروردین 1402

چکیده
  اخیراً NFT ها به یک اصطلاح رایج در فضای فناوری تبدیل شده اند. و آنچه شگفت آورتر است این است که صنعت مد بیشتر از سایر صنایع NFT ها را پذیرفته است. صنعت مد چند مورد کاربردی برای پیوند NFTها با دنیای واقعی پیدا کرده است و در نتیجه ارزش های بنیادی NFT ها را افزایش می دهد. این مقاله به این موضوع می پردازد که چگونه چندین برند مد، NFT های خود را راه اندازی ...  بیشتر