مدیریت
بررسی مفاهیم تکنولوژی و مدیریت تکنولوژی و نوآوری در سازمان

افشین دره شوری

دوره 4، شماره 43 ، مهر 1402

چکیده
  با افزایش روز افزون رقابت، تکنولوژی نقش بسیار مهمی را برای کسب مزیت رقابتی ایفا می کند؛ هدف این پژوهش بررسی مفاهیم تکنولوژی و مدیریت تکنولوژی و نوآوری در سازمان بود. این تحقیق بصورت مطالعه ی کتابخانه ای، روش تحلیلی/ توصیفی صورت گرفت. در این مقاله محتوای مرتبط با موضوع خانواده در مقالات و کتابهای اسلامی به روش تحلیل محتوای کیفی و با ...  بیشتر

مدیریت
رابطه ادراک از مسئولیت پذیری اجتماعی با سلامت سازمانی مدیران بخش خصوصی شهر اصفهان

سید محمدرضا علیزاده طباطبایی

دوره 4، شماره 43 ، مهر 1402

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف رابطه ادراک از مسئولیت پذیری اجتماعی با سلامت سازمانی مدیران بخش خصوصی شهر اصفهان به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران بخش خصوصی شهر اصفهان به تعداد 290نفر تشکیل دادند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان(1970) تعداد 165 نفر به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. برای گرد آوری داده ...  بیشتر

مدیریت
تأثیر جنبه های محیطی و داخلی ساختار سازمانی بر پیچیدگی مدیریت مبتنی بر ارزش (VBM)

هادی حاجی حیدری

دوره 4، شماره 42 ، شهریور 1402

چکیده
  علی رغم استفاده گسترده از مدیریت مبتنی بر ارزش (VBM) در شرکت‌های اروپایی، مطالعاتی که دلایل تفاوت در پیچیدگی آن را بررسی می‌کنند، اندک هستند و عمدتاً بر جنبه‌های محیطی و درون سازمانی متمرکز هستند. از آنجایی که فرض می شود ساختار یک شرکت به عنوان یک عامل تعیین کننده اصلی سازمانی تأثیر چشمگیری بر تناسب بین یک سازمان و  نوآوری اجرایی ...  بیشتر

مدیریت
رهبری معاصر و سیر تحول نظریه های مربوطه و آنالیز روندهای جدید پژوهشی

مسلم فروتن

دوره 4، شماره 42 ، شهریور 1402

چکیده
  این مطالعه به بررسی وضعیت تحقیقات مرتبط با رهبری معاصر در دهه گذشته می پردازد. با استفاده از داده‌های استنادی SSCI از یگ مجله معتبر رهبری (فصلنامه رهبری) که شامل 696 مقاله و 63407 مرجع استناد شده می باشد، یک تحلیل همبستگی برای بررسی ساختار فکری مطالعات رهبری انجام دادیم. نتایج نشان می‌دهد که مطالعات رهبری معاصر بر رهبری تحول‌آفرین، نظریه ...  بیشتر

مدیریت
انقلاب صنعتی چهارم و تاثیر خصوصیات فردی مالکان کسب و کار بر ثبت اختراع در زمینه های فناورانه و نوآوری های دیجیتال

سید محمد مهاجر

دوره 4، شماره 42 ، شهریور 1402

چکیده
  زمانی که تغییرات دیجیتالی با ایجاد تقاضا برای محصولات دیجیتالی جدید، فرایندها، و فناوری ها افزایش می یابند، ایجاد اتفاق نظر در میان تمام عوامل درگیر در استراتژی های نوآوری دیجیتالی شرکت ضروری است. مالکان تا حد زیادی بر اهداف و طراحی شرکت تاثیر می گذارند: آنها گروهی هستند که مدیریت عالی باید به آن توجه ویژه ای کند. درک اینکه کدام جنبه ...  بیشتر

مدیریت
بررسی سیستم های ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان های کارآمد

عباس کنگانی

دوره 4، شماره 40 ، تیر 1402

چکیده
  درک کارکنان از منصفانه بودن ارزیابی عملکرد برای موفقیت تمامی سیستم های ارزیابی مهم است. تحقیقات در مورد مدیریت عملکرد شامل مطالعات گسترده در مورد چگونگی پدیدار شدن سوگیری در فرآیند ارزیابی است. با وجود این، هیچ گونه شواهد تجربی در زمینه بررسی ارتباط شکایت‌های رسمی تبعیض (یک معیار کلیدی برای سوگیری) و ارزیابی عملکرد وجود ندارد. برای ...  بیشتر

مدیریت
بهبود عملکرد کیفیت شرکت ها با استفاده از روش های مدیریت سودآوری

محمدصادق وفاخواه

دوره 4، شماره 40 ، تیر 1402

چکیده
  این مقاله در چارچوبی پویا به بررسی رابطه بین مدیریت سود و عملکرد مالی شرکت‌ها در کشورهای انگلیسی زبان جنوب صحرای آفریقا می‌پردازد. این مطالعه نشان می‌دهد که چگونه این رابطه از طریق معیارهای کیفیت خوب عملکرد حاکمیت شرکتی و افشاء جامع تعدیل می‌شود. یافته‌ها نشان می‌دهد که اثرات عملکرد مدیریت سود حتی پس از کنترل درون‌زایی پویا، ...  بیشتر

مدیریت
عوامل موثر بر پیاده سازی و اجرای استراتژی های رقابتی

مختار پناهی کلاموئی

دوره 4، شماره 39 ، خرداد 1402

چکیده
  هدف: در ادبیات مدیریت پروژه و فرآیند، بررسی عوامل کلیدی موفقیت مورد نیاز برای اجرای یک استراتژی رقابتی با هدف رتبه بندی آنها و پیشنهاد دستورالعمل هایی برای اجرای موفقیت آمیز استراتژی رقابتی، توسعه پیدا کرده است.طراحی / روش شناسی / رویکرد: برای دستیابی به اهداف مورد نظر، پژوهشی در ادبیات موضوعی انجام شد که امکان ساخت یک پرسشنامه به ...  بیشتر

مدیریت
خلق نوآوری خدمات و محصولات در شرکت های استارتاپ

سیدمسعود طباطبائی اصل

دوره 4، شماره 39 ، خرداد 1402

چکیده
  فناوری بلاک‌چین این پتانسیل را دارد که نوآوری محصول را در صنایع مختلف به پیش ببرد. این تکنولوژی در حال ظهور یک توانمندساز مهم برای نسل بعدی سرمایه‌گذاری‌های جدید است. مطالعه ما به بررسی اثرات طرح‌های مدل کسب‌وکار شرکت‌های کارآفرینی مبتنی بر بلاک‌چین بر دامنه نوآوری محصول از جمله نوآوری مخرب و نوآوری اختیاری می‌پردازد. برای آزمون ...  بیشتر

مدیریت
فرصت ها و چالش های دیجیتالی سازی شرکت های SME

محمدباقر سخی

دوره 4، شماره 38 ، اردیبهشت 1402

چکیده
  شرکت های کوچک و متوسط در صنعت افریقای جنوبی فراگیر و شایع هستند و در جهان به عنوان عضوی سهیم در توسعه اقتصادی، ایجاد شغل، فقرزدایی و نوآوری شناخته شده اند. اگرچه شرکت های کوچک و متوسط آگاه هستند که می توانند به طور قابل توجهی از سیستم های دیجیتال سود ببرند، اما زمان، مهارت ها و منابع مالی موردنیاز برای توسعه سیستم های خاص برای شرکت های ...  بیشتر

مدیریت
گردشگری ، رشد اقتصادی ، توسعه انسانی و اقتصادهای نوآور

محمدباقر سخی

دوره 4، شماره 38 ، اردیبهشت 1402

چکیده
  این مطالعه رابطه بین رشد اقتصادی، تخصصی سازی گردشگری و توسعه انسانی را در اقتصادهای در حال گذار بررسی می کند. همچنین این مطالعه یک رابطه مفهومی بین تخصص سازی گردشگری و توسعه انسانی را از طریق دسته بندی چارچوب کار ، پیشنهاد می کند. مزیت نسبی پویا ، رویکرد ظرفیت Sen و تابع تولید تراس لاگ این رابطه مفهومی را توصیف می کنند. حداکثر درست نمایی ...  بیشتر

مدیریت
اهمیت ارزش های فردی و اجتماعی بر رفتار مصرف کننده در استفاده از برند های لوکس آرایشی

دکتر سید محمد مهاجر؛ آرمان پیری

دوره 2، شماره 13 ، فروردین 1400

چکیده
  رشد لوکس گرایی و به تبع آن بازار لوکس در سال های اخیر به ویژه در بازارهای در حال ظهور مانند هند یک پدیده بوده است. این تحقیق جنبه های ارزش لوکس (شخصی و اجتماعی) برند های لوکس لوازم آرایشی و تاثیر آن بر نگرش مصرف کنندگان و رفتار مصرفی با تمرکز بر مصرف کنندگان زن را مورد بررسی قرار داد. داده ها در قالب یک نظرسنجی از ۳۷۲ کاربران لوکس لوازم ...  بیشتر