وفاداری به برند و نقش آن در وابستگی مصرف کننده به برند

دکتر سیدمحمد مهاجر

دوره 2، شماره 13 ، فروردین 1400

چکیده
  تداعی های برند، بخش اصلی ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده (CBBE) یا همان Consumer Based Brand Equity می باشند و وفاداری رفتاری به برند، نتیجه مطلوب CBBE محسوب می شود. در این تحقیق، داده های برگرفته از نظرسنجی های مصرف کنندگان و پنل خرید، ترکیب شدند تا رابطه بین وفاداری رفتاری پیشین مصرف کننده و تمایل فعلی آنها برای تداعی برند مشخص گردد. نتایج نشانگر ...  بیشتر

مدیریت
اهمیت ارزش های فردی و اجتماعی بر رفتار مصرف کننده در استفاده از برند های لوکس آرایشی

دکتر سید محمد مهاجر؛ آرمان پیری

دوره 2، شماره 13 ، فروردین 1400

چکیده
  رشد لوکس گرایی و به تبع آن بازار لوکس در سال های اخیر به ویژه در بازارهای در حال ظهور مانند هند یک پدیده بوده است. این تحقیق جنبه های ارزش لوکس (شخصی و اجتماعی) برند های لوکس لوازم آرایشی و تاثیر آن بر نگرش مصرف کنندگان و رفتار مصرفی با تمرکز بر مصرف کنندگان زن را مورد بررسی قرار داد. داده ها در قالب یک نظرسنجی از ۳۷۲ کاربران لوکس لوازم ...  بیشتر

برندسازی شخصی برای پزشکان، ضرورت ها و اهمیت

سیدمحمد مهاجر

دوره 2، شماره 13 ، فروردین 1400

چکیده
  در محیطی کاملا تخصصی، هر فرد حرفه‏ای با هر تخصصی باید کمپین بازاریابی قوی و یک‏پارچه‏ای برای خود داشته باشد. این کمپین بایستی موقعیت وی را روشن کند و او را واجد شرایط مورد نظر مشتریان خدمات این زمینه‏ی تخصصی سازد. برند شخصی چیزی است که فرد را از گم‏نامی حرفه‏ای نجات می‏دهد و وی را در دایره‏ای خاص یا به علتی خاص نمایان می ...  بیشتر

نقش پویایی و فعالیت های اجتماعی در برندسازی شخصی

سیدمحمد مهاجر؛ آرمان پیری

دوره 2، شماره 13 ، فروردین 1400

چکیده
  برندسازی شخصی یک پدیده به سرعت در حال رشد بوده که در اکوسیستم های چند ذینفعی رخ می دهد. این مقاله یک چارچوب مردم شناسی از صنعت صخره نوری (کوهنوردی) در آمریکا و اروپا را به منظور نشان دادن این موضوع که چگونه ذینفعان اقدامات برندسازی شخصی کوهنوردان حرفه ای را فعال کرده و شکل می دهند ارائه کرده است. یافته های این مطالعه نشان داد که برند سازی ...  بیشتر

مدیریت برند
نقش ارتباطات یکپارچه بازاریابی در خلق ارزش ویژه‌ برند

سیدمحمد مهاجر

دوره 2، شماره 14 ، اردیبهشت 1400

چکیده
  در این پژوهش روابط بین دو عنصر اصلی برنامه‌های ارتباطات یکپارچه بازاریابی- تبلیغات و ترفیع فروش – و تاثیرشان بر خلق ارزش ویژه‌ی برند بررسی می‌شود. به ویژه، این تحقیق به هزینه تبلیغات و رویکردهای افراد درباره تبلیغات می‌پردازد. این تحقیق تاثیرات دو نوع ترفیع فروش، ترفیع پولی و غیرپولی، را نیز بررسی می‌کند. براساس نظرسنجی از 302 ...  بیشتر

استراتژی های ارزش ویژه برند و ایجاد آن به عنوان یک نهاد اجتماعی

دکتر سید محمد مهاجر؛ آرمان پیری

دوره 2، شماره 14 ، اردیبهشت 1400

چکیده
  برندسازی ، روابط مشتری با برند، استراتژی های ارزش برند و ایجاد برند به عنوان یک نهاد اجتماعی به یک موضوع بحث برانگیز در جنبش های ضد برند در سراسر قاره های مختلف ، تبدیل شده است. این جنبش معتقد است که برندسازی فقط مشکل آفرین نیست، بلکه از لحاظ اخلاقی غلط است. این مقاله از تئوری اخلاق هانت ویتل استفاده می کند تا چارچوبی برای تشریح نشانه ...  بیشتر

ارائه مدل کاربردی برای حرکت از تجربه برند به تعهد برند

دکتر سید محمد مهاجر

دوره 2، شماره 14 ، اردیبهشت 1400

چکیده
  در بازار رقابتی و پویای امروزی، دستیابی به تعهد برند یکی از اهداف نهایی برای برندها است. با توجه به اهمیت فزاینده و رابطه ی درک اخلاق برند و مزایای نمادین آن، پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر اخلاق برند درک شده بر روی اعتماد و تعهد برند می پردازد. یک چارچوب مفهومی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری با پاسخ های ۲۷۳ خریدار پوشاک که با استفاده ...  بیشتر

چگونگی ایجاد وفاداری و عشق به برند در مصرف کنندگان

دکتر سید محمد مهاجر؛ آرمان پیری

دوره 2، شماره 14 ، اردیبهشت 1400

چکیده
   هدف از این پژوهش، ایجاد و اعتبار سنجی مقیاس چند بعدی وفاداری برند است. این مقاله از طریق دو مطالعه جداگانه که شامل 592 مصرف کننده آمریکایی است ، روند دقیق ایجاد مقیاس را گزارش می کند. مطالعه 1 شامل تولید گویه های مقیاس ، اعتبار سنجی محتوایی و تلخیص مقیاس است ، در حالی که مطالعه 2 شامل یک روش جمع آوری داده های دو مرحله ای شامل ارزیابی ...  بیشتر

ایجاد هم افزایی در بازار گرایی و برند گرایی

دکتر سید محمد مهاجر

دوره 2، شماره 15 ، خرداد 1400

چکیده
  این مقاله به بررسی تعامل بین گرایش به برند و گرایش به جهت گیری بازار می پردازد. گرایش به برند یک رویکرد درون نگر و هویت محور است که برند را به عنوان مرکز یک سازمان و استراتژی آن می بیند. به همین ترتیب، گرایش به بازار، یک رویکرد تصویر محور و برون نگر است. در ابتدا، بازارگرایی و برندگرایی دو گزینه استراتژیک مختلف به نظر می رسد. اگرچه ترکیب ...  بیشتر

دیدگاه های مربوط به انگیزه رفتار مصرف کننده در مورد برندهای لوکس در محتوای رسانه های اجتماعی

دکتر سید محمد مهاجر؛ آرمان پیری

دوره 2، شماره 15 ، خرداد 1400

چکیده
  بازاریابان برندهای لوکس اخیرا توجه خود را به رسانه های اجتماعیِ مبتنی بر مشتریِ اختصاص داده شده به برندهای های خود معطوف کرده اند. مفاهیم کلیدی مشارکت، تعامل و انگیزه های رفتاری، مبنای نظری را برای بررسی برندهای لوکس ارائه می دهند. هدف این مطالعه، آزمون یک مدل است که رابطه بین مشارکت برند، تعامل برند با مصرف کننده و انگیزه ی رفتاری ...  بیشتر

برند سازی هتل های لوکس با تمرکز بر رفتار مصرف کننده و ارزش ویژه برند

دکتر سید محمد مهاجر

دوره 2، شماره 15 ، خرداد 1400

چکیده
  مطالعه حاضر اثرات برند تجاری مبتنی بر مصرف کننده (CBBE) (یعنی وفاداری برند، آگاهی از برند، کیفیت درک شده و تصویر برند) از مارک های لوکس هتل ها در مورد نگرش برند مصرف کننده و قصد خرید با عملکرد برند به عنوان یک عامل محوری را بررسی می نماید . نتایج از طریق بررسی مشتمل بر 327 توریست که در هتل های لوکس در ماکائو انجام گرفته است نشان می دهند که همه ...  بیشتر

ارتباطات و گفتمان اجتماعی بین دو نسل و تاثیر آن بر ارزش ویژه برند

دکتر سید محمد مهاجر؛ آرمان پیری

دوره 2، شماره 15 ، خرداد 1400

چکیده
  ارتباطات بین نسلی درون خانواده، منبع مهمی از ارزش ویژه برند است. این تحقیق، بررسی می کند که چگونه ارتباطات بین نسلی بر ارزش ویژه برند از طریق مکانیسم های چندگانه اثر می گذارد. یک بررسی دقیق ماهیت و فرایند ارتباطات بین نسلی دو حالت مجزای تاثیرات بین نسلی را نشان میدهد- گفتمان بین نسلی و توصیه های بین نسلی. شواهد بدست آمده از مطالعات تجربی ...  بیشتر

افزایش اثربخشی ارزش ویژه برند از طریق استراتژی های بازاریابی و مزیت رقابتی پایدار

دکتر سید محمد مهاجر

دوره 2، شماره 16 ، تیر 1400

چکیده
  در روش های سنتی مدیریت منابع انسانی غالباٌ از روش بازاریابی برای ایجاد تصویری موجه از یک شرکت به منظور استخدام کارمندان بهتر استفاده نمی شود. اخیراً برخی متخصصان برای مدیریت استخدامی خود از اصول بازاریابی استفاده می کنند. بازاریابی در ایجاد تصویری برجسته از شرکت کمک می کند و آنجا را محل مناسبی برای کار کردن نشان می دهند. در این مقاله ...  بیشتر

افزایش عملکرد سازمان با استفاده از به کارگیری استراتژی های بازاریابی رقابتی

دکتر سید محمد مهاجر؛ الهه خان صنمی

دوره 2، شماره 16 ، تیر 1400

چکیده
  ارتباط نزدیک بین استراتژی های رقابتی و استراتژی های ساختاری به عنوان پیش شرطی برای موفقیت عملکردهای کسب و کار مطلوب به شمار می آید. این تحقیق نشان می دهد که چگونه ارتباط بین فعالیت ها و استراتژی های رقابتی بر روی عملکرد سازمانی را در صنعت بانکداری تاثیر گذار می باشد. یافته های ما نشان می دهد که a) استراتژی های رقابتی باعث اعتدال ارتباط ...  بیشتر

روش های متقاعد سازی در تبلیغات در بازارهای در حال ظهور در مقابل بازارهای توسعه یافته

دکتر سید محمد مهاجر

دوره 2، شماره 16 ، تیر 1400

چکیده
  آیا در بازارهای نوظهور باید رویکردی متفاوت با تبلیغات داشت؟ با استفاده از داده‌های ۲۵۶ آزمایش تجاری تلویزیونی که توسط یک شرکت چندملیتی کالاهای مصرفی سریع (FMCG) در ۲۳ کشور انجام شده است، ما دو مسیر متقاعدسازی را در نظر می‌گیریم: یک مسیر کاربردی، که بر ویژگی‌ها و مزایای یک محصول تأکید می‌کند، و یک مسیر تجربی. که احساسات، احساسات و تخیلات ...  بیشتر

ظرفیت بازاریابی، شهرت برند و سفر مصرف کننده در پلتفرم های تجارت الکترونیکی

دکتر سید محمد مهاجر؛ الهه خان صنمی

دوره 2، شماره 16 ، تیر 1400

چکیده
  ظرفیت بازاریابی فروشنده و شهرت برند در عملکرد شرکت و رفتارهای مشتری نقش کلیدی دارند. با این حال ، دانش کمی در مورد چگونگی اهمیت این دو بعد در حوزه پر اهمیت و روز افزون پلتفرم های تجارت الکترونیکی ، جایی که فروشندگان متنوعی وجود دارند و شهرت برند را به چالش می کشند ، وجود دارد. این تحقیق اثرات ظرفیت بازاریابی و شهرت برند را بر نتایج سفر ...  بیشتر

بررسی نقش ارتباطات یکپارچه بازاریابی در بازاریابی اجتماعی

دکتر سید محمد مهاجر

دوره 2، شماره 17 ، مرداد 1400

چکیده
  این مقاله به بررسی نقش مدل 4 پی آمیخته بازاریابی در بازاریابی اجتماعی می پردازد و این طور استدلال می کند که با توجه به پیکر بندی مجدد آمیخته بازاریابی در جریان مثلث شاخه بازاریابی و همچنین مشخصات بازاریابی اجتماعی، به یک آمیخته بازاریابی باز نگری شده، که ابزارهای آن مجدداً مشخص شده باشند، نیاز داریم. باز نگری کوتاه مدل آمیخته بازاریابی ...  بیشتر

بررسی رقابت در بازار هتل های لوکس و سبک های مدیریت تحول

دکتر سید محمد مهاجر؛ الهه خان صنمی

دوره 2، شماره 17 ، مرداد 1400

چکیده
  این مطالعه، به بررسی روابط بین عملکرد بخش های مالی و غیر مالی هتل، رقابت های بازاری و سبک مدیریت تحول می پردازد. بررسی آزاد به شیوه پستی در این زمینه برای گرداوری داده انجام شد. پرسش نامه های کامل و قابل استفاده ای از مدیران 56 هتل و رستوران از بخش های مربوط به مواد غذایی و نوشیدنی، دریافت شد. سبک های مدیریت تحول، رقابت های بازاری، و عملکرد ...  بیشتر

ارزیابی اثربخشی تبلیغات در بازاریابی گردشگری

دکتر سید محمد مهاجر

دوره 2، شماره 17 ، مرداد 1400

چکیده
  بسیاری از سازمان های بازاریابی مقاصد توریستی در ایالات متحده امریکا و مکانهای دیگر با کاهش بودجه برای بازاریابی توریسم به خصوص برای تبلیغات مواجه اند. این تحقیق با استفادهاز رویکرد RCL یک مدل سه مرحله ای را ارزیابی میکند رویکردی که رابطه ی بین گزینه های غیر مستقل مختلف را کنترل میکند و ناهمگنی را در پاسخ های فردی نسبت به تبلیغات در نظر ...  بیشتر

آنالیز سفر تصمیم گیری مشتری در بازاریابی دیجیتال

دکتر سید محمد مهاجر؛ الهه خان صنمی

دوره 2، شماره 17 ، مرداد 1400

چکیده
  استفاده از داده های آنالیز در بازاریابی دیجیتال تأثیر زیادی بر نحوه ایجاد روابط مشتری با بازاریاب و نحوه تصمیم گیری شرکت ها داشته است. با این حال ، ادبیات مربوط به آنالیز بازاریابی اطلاعات کمی در مورد چگونگی انتخاب ابزار آنالیز بازاریابی دیجیتال و بکارگیری آن در استراتژی کلی شرکت ارائه می دهد. تئوری و تحقیقات بنیادی بازاریابی در مورد ...  بیشتر

افزایش اثربخشی بازاریابی با استفاده از مدیریت ارتباط با مشتری

دکتر سید محمد مهاجر

دوره 2، شماره 18 ، شهریور 1400

چکیده
  مدیریت ارتباط با مشتری ترکیبی از شیوه‌ها، استراتژی‌ها و فناوری‌هایی است که شرکت‌ها برای مدیریت و تجزیه و تحلیل تعاملات و داده‌های مشتری در طول چرخه حیات مشتری استفاده می‌کنند.این مقاله یکی از مفیدترین قانون ها در ارتباط با مدیران و مشتریان که به عنوان CRM شناخته شده است را توضیح میدهد. CRM یک نام مخفف است که از سه کلمه اصلی تشکیل شده ...  بیشتر

بررسی عوامل موثر بر ارتقای رفتار حرفه ای در میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی

دکتر سید محمد مهاجر؛ سارا جوکار

دوره 2، شماره 18 ، شهریور 1400

چکیده
  امروزه رفتار یکی از مباحث مهمی است که مورد توجه محققان سازمان‌ها و دولت‌های گوناگون قرار گرفته است. آنان با پرداختن به موضوع رفتار، قصد تشریح آن و ارتقای شاخص‌های عملکردی کارکنان و دستگاههای دولتی را دارند. لذا پژوهش حاضر باهدف بررسی عوامل موثر بر ارتقای رفتار حرفه ای در میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی انجام شد. جامعه آماری پژوهش ...  بیشتر

به کارگیری تبلیغات تعاملی به روش تبلیغات ویدئویی ویروسی

دکتر سید محمد مهاجر

دوره 2، شماره 18 ، شهریور 1400

چکیده
  به عنوان یک شکل از تبلیغات، تبلیغات ویدیو های ویروسی (VV) از آن جهت متمایز است که رسانه ارتباطی آن، به جای رسانه های رسمی ارتباطات اجتماعی بین افراد است. پس از مشاهده تبلیغات VV، مردم در دو فرایند مستقل اما مرتبط قرار می گیرند، یعنی، به اشتراک گذاری ویدیو و پردازش اطلاعات نام تجاری جاسازی شده. تحقیقات قبلی تعامل بین این دو فرایند را درنظر ...  بیشتر

به کارگیری فناوری های پیشرفته برای توسعه بازاریابی در دوران کرونا و پساکرونا

دکتر سید محمد مهاجر؛ الهه خان صنمی

دوره 2، شماره 18 ، شهریور 1400

چکیده
  مهمترین نگرانی این مطالعه بررسی این موضوع است که چگونه فناوری های پیشرفته بر تصمیمات بازاریابی کارآفرینانه در طول همه گیری جهانی COVID-19 تاثیر می گذارد. در این تحقیق از نمونه ای از ۱۲۷ شرکت کوچک و متوسط ​​در بنگلادش استفاده شده است. اطلاعات با ارسال پرسشنامه به صورت الکترونیکی و از طریق پست جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش ...  بیشتر

نقش فرهنگ سازمانی در انتقال و اشتراک دانش آموزش عالی و دانشگاه ها

سید محمد مهاجر

دوره 2، شماره 19 ، مهر 1400

چکیده
  سازمانها اغلب برنامه های مدیریت دانش را به منظور ارتباط بهتر کارکنان و توسعه اشتراک دانش(KS) پیاده سازی کرده اند. در زمینه موسسات آموزش عالی (HEI ها)، این موضوع به طور ویژه به عنوان خلق دانش و انتشار مستقیم اهداف و چشم اندازهای آنها مورد تایید می باشد. دانشگاهیان یکی از ارکان HEI ها هستند، جایی که دانش ایجاد شده و به اشتراک گذاشته می شود. ...  بیشتر