نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رییس موسسه آموزش عالی ترجمان علوم

2 دانش آموخته DBA موسسه آموزش عالی ترجمان علوم

چکیده

استفاده از داده های آنالیز در بازاریابی دیجیتال تأثیر زیادی بر نحوه ایجاد روابط مشتری با بازاریاب و نحوه تصمیم گیری شرکت ها داشته است. با این حال ، ادبیات مربوط به آنالیز بازاریابی اطلاعات کمی در مورد چگونگی انتخاب ابزار آنالیز بازاریابی دیجیتال و بکارگیری آن در استراتژی کلی شرکت ارائه می دهد. تئوری و تحقیقات بنیادی بازاریابی در مورد منشأ ارزش مصرف کننده و اهمیت بنیادی سفر تصمیم گیری مشتری در راستای تدوین استراتژی ، راهی برای ارزیابی ابزارها و آنالیز بازاریابی دیجیتال به روشی استراتژیک است و از نظر تئوری مناسب می باشد. این مقاله برای ارائه چارچوبی مفهومی، بر اساس ایده بازاریابی بنیادی عمل می کند که استفاده از ابزارها و کانال های آنالیز بازاریابی دیجیتال را در متن برنامه بازاریابی شرکت قرار می دهد. این چارچوب کاربردهای متنوعی در بسیاری از صنایع و پلتفرم ها دارد و می تواند به فعالان کمک کند تا از کوته بنی در آنالیز بازاریابی دیجیتال جلوگیری کنند ، حتی فناوری های در حال توسعه و نیروهای اجتماعی گسترده تر مانند واکنش به Covid-19 موجب تسریع دیجیتالی شدن بازاریابی می شود.

کلیدواژه‌ها