نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

رییس موسسه آموزش عالی ترجمان علوم

چکیده

این مطالعه به دنبال پر کردن شکاف تحقیق با استفاده از آنالیز داده های بزرگ از طریق تحلیل تقریبا 44،000 تراکنش فروش مروبط به 26،000 مشتری یک فروشگاه خرده فروشی تایوانی، برای درک چگونگی ارتباط ویژگی های شخصیتی مصرف کنندگان با ویژگی های کشور سازنده (COO) (شخصیت برند) برندهای ماء الشعیر و پیش بینی ارزش بالقوه طول عمر مشتری (CLV) ،می باشد. یافته ها نشان می دهد که مصرف کنندگان تمایل دارند که برند های هر کشور را با صفات شبیه به صفات شخصیت خود (یعنی ژاپن-صلح طلبی، بلژیک -آزادی ، ایرلند- هیجان و ...) خریداری کنند. به طور معناداری، مشتریانی که در گروهی با صفات شخصیتی مرتبط با " صلح طلبی " و "آزادی" دسته بندی شده اند ،در میان پنج خوشه تحلیل شده به عنوان سودآورترین مشتریان بودند (CLV value = 0.3149, 0.2635). این مطالعه دیدگاه های ارزشمند جدیدی را در مورد ویژگی های شخصیتی کشور سازنده ی برند و ویژگی های شخصیتی مصرف کننده با رفتارهای خرید تعاونی همراه با استفاده از تکنیک های داده کاوی فراهم می کند و ارزش توسعه ی CLV را در ایجاد استراتژی های بازاریابی مناسب ارزیابی می کند.

کلیدواژه‌ها