نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش پذیر DBA مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور تهران

2 رییس موسسه آموزش عالی ترجمان علوم

چکیده

برند سازی شخصی فرآیندی درون نگر است که بوسیله آن خودتان را به صورت حرفه ای تعریف می کنید ( وصف حرفه ای خود ) و می تواند به عنوان مسیری برای موفقیت حرفه ای ( شغلی ) شما به کار رود. شش مرحله برای ساخت برند شخصی شما وجود دارد : 1) نگاهی درونگرا (عمقی )، 2) فهم (درک ) برند ( نام تجاری ) که ممکن است پیش از این وجود داشته ( موجود بوده )، 3) توسعه شعار برند شخصی شما، 4) ایجاد اثر ( رد پای ) فیزیکی شما، 5) ایجاد اثر ( رد پای ) دیجیتال شما، 6) ارتباط دادن پیام شما. برند شخصی شما نماد ( وعده/ عهدی ) از ارزش و عملکرد است و ضروری است که انتظارات مخاطبینتان را برآورده کنید. مدیریت اثربخش برند برای حفظ اعتبار مثبت برند یک مولفه کلیدی است.

کلیدواژه‌ها