نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش پذیر DBA مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور تهران

2 رییس موسسه آموزش عالی ترجمان علوم

چکیده

در طول دهه‌های گذشته، پایداری زیست‌محیطی در راس برنامه‌های سیاسی بین‌المللی قرار گرفته و به عنوان محرک اصلی نوآوری شناخته شده است. در نتیجه، تعداد شرکت‌هایی که محصولات سبز را توسعه می‌دهند به سرعت در حال رشد بوده و مصرف‌کنندگان علاقه فزاینده‌ای به این محصولات نشان داده‌اند. بنابراین، شناخت ویژگی های اصلی محصولات سبز، شناسایی عوامل موثر بر قیمت و تمایل مصرف کنندگان به پرداخت بیشتر برای آنها، کانال های فروش و ابزارهای تبلیغاتی (4Ps بازاریابی سبز) برای شرکت هایی که قصد طراحی، توسعه و بازاریابی را دارند بسیار مفید خواهد بود. محصولات سبز به همین دلیل، درک عمیق بازاریابی سبز، از یک سو، تولید پاک‌تر را از طریق توسعه محصولات سبز و از سوی دیگر، مصرف پایدار را از طریق بازاریابی موفق آنها تقویت می‌کند. برای این منظور، این مطالعه به بررسی مجموعه دانش در مورد موضوع، از طریق مرور سیستماتیک ادبیات می پردازد. به طور خاص، این مقاله به تجزیه و تحلیل: 1) تعاریف غالب بازاریابی سبز (و مفاهیم مرتبط) و تکامل آنها در طول زمان،
2) مراحل مختلف برای ایجاد یک استراتژی بازاریابی سبز،
3) ویژگی های عناصر آمیخته بازاریابی سبز پرداخته است.

کلیدواژه‌ها