نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته MBA موسسه آموزش عالی ترجمان علوم

چکیده

در هتل های لوکس که بخش های چندملیتی را هدف قرار می دهند، کارکنان خدماتی برای ایجاد تجربیات منحصر به فرد و شخصی برای مشتریان با ارزش و باهوش، ضروری هستند. انجام کار عاطفی و استفاده از هوش فرهنگی، یک عامل کلیدی برای اطمینان از برخورد و مواجهه های خدماتی بین فرهنگی است اما فشار بیشتری را برای کارکنان ایجاد می کند. هدف این مطالعه، ارزیابی تاثیر طیف گسترده ای از کار عاطفی و هوش فرهنگی CQ بر رضایت شغلی کارکنان است. CQ شناختی، CQ انگیزشی، ناهماهنگی عاطفی و بیان احساسات بر رضایت شغلی تاثیر می گذارند. علاوه براین، این مطالعه شامل مشارکت مدیران ارشد هتل های لوکس برای بحث بیشتر در مورد نتایج تحقیق است. این رویکرد به محققان و متخصصان کمک کرد تا یافته های کلیدی مطالعه را زمینه سازی کنند که برای انعکاس درک مدیران از هوش فرهنگی، کار عاطفی و رضایت شغلی مورد استفاده قرار گرفت. این بحث نشان داد که چگونه این مسائل در شیوه ها و اقدامات کلی منابع انسانی هتل های لوکس و به ویژه در طول بحران کووید 19 گنجانده شده اند.

کلیدواژه‌ها