نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

روانشناس و مدرس سخنوری

چکیده


امروزه بعضی دانش آموزان در سال های ابتدایی با اختلال خواندن (مشکل در شناسایی روان و دقیق کلمات، رمزگشایی ضعیف و توانایی ضعیف هجی کردن) و اختلال نوشتن به عبارت دیگر مشکل در عمل فیزیکی نوشتن و هم کیفیت بیان نوشتاری همراه هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اختلال های خواندن و نوشتن در کودکان ارائه گردید. این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بوده که با روش مطالعات کتابخانه تهیه گردیده است. ابزارهای گرداوری اطلاعات در این پژوهش مقالات علمی پژوهشی، کتب روانشناسی و پایگاه های اینترنتی مرجع مثل سیلیویکا، ایرانداک بود.با توجه به مطالعه انجام شده می توان گفت: اختلال در خواندن با دشواری‎هایی در زمینه‌ی بازشناسی و بازیابی صحیح و روان واژگان، عدم توانایی هجی کردن به گونه‌ی درست و همچنین مشکل در رمزگشایی کلمات همراه است. همچنین اختلال نوشتن شامل مؤلفه هایی از جمله املا و هجی کردن، دستخط و انشا است که شایع ترین مؤلفه اختلال بیان نوشتارى، نارسایى در هجی کردن یا املا است. بنابراین بخش عمده ای از دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری نوشتن و خواندن از نظر تحصیلی عقب تر از هم سن و سال های خود می باشند و معمولا افت تحصیلی در این دانش آموزان مشهود می باشد . از این رو با شناخت درست و دقیق از اختلال یادگیری نوشتن و خواندن می توان با یک سری اقدام های مناسب و به موقع از بروز مشکلات تحصیلی در این دانش آموزان جلوگیری نمود .

کلیدواژه‌ها