نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

رییس موسسه آموزش عالی ترجمان علوم

چکیده

با افزایش روز افزون توده ای شدن موسسات آموزش عالی (HEI)، "مدارس کسب و کار تسهیلگر" (در مقابل موسسات آموزشی نخبگان) همچنان از نظر کیفیت در پایین ترین رتبه قرار دارند. این مطالعه معیاری از کیفیت را در زمینه مدارس کسب و کار تسهیلگر در یک کشور در حال توسعه تعریف کرده و توسعه می‌دهد. مدارس کسب‌وکار تسهیلگر خصوصی ، با چالش‌های رقابتی برای ایجاد توازن بین جامعیت و دسترسی عالی و با کیفیت روبرو هستند. ایجاد جامعیت و دسترسی همراه با تعالی و کیفیت یک ایده رویایی به نظر می رسد. با این حال، این مطالعه کیفیت تحول آفرین را به‌عنوان عامل کلیدی برای رفع این مسائل متناقض مطرح می‌کند، که مدت‌هاست بر توده ای شدن تأثیر گذاشته و همچنین تأثیرات جدی پس از همه‌گیری دارند. ما یک مقیاس پنج عاملی شامل 27 گویه از کیفیت تحول آفرین(TRFQ) را ارائه می کنیم. این مقیاس پیشنهادی را از طریق سه مطالعه بررسی کردیم که دیدگاه‌های اساتید خط مقدم را که نماینده 25 مدرسه کسب و کار از 10 شهر بزرگ هند بودند، بررسی می‌کردند. نتایج مطالعه نشان می دهد که TRFQ شامل پنج بعد مانند اعتماد به نفس انتقادی، مهارت های حل مسئله برای رویکرد اجتنابی، آگاهی کلی، غلبه بر پیش داوری ها(تعصبات) و مهارت است. در تحقیقات آتی ، TRFQ مفاهیم و توصیه هایی برای مدیریت نهادی در مدارس کسب و کار و برای سیاست گذاران دارد.

کلیدواژه‌ها