نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته Post DBA موسسه آموزش عالی ترجمان علوم

چکیده

در سال های اخیر عدم قطعیت و رقابت تجاری بیش از حد ،باعث تغییراتی در مدیریت زنجیره تامین منابع و موجودی مبتنی بر داده در صنایع مختلف شده است. با این حال ، تنها شرکت های بزرگ دارای منابع لازم برای بکارگیری داده ها در راستای تصمیم گیری و برنامه ریزی خود هستند. در مقابل ، شرکتهای کوچک و متوسط ​​(SMEها) معمولاً منابع و دانش محدودی دارند ، که بر توانایی آنها در جمع آوری و استفاده از داده ها تأثیر می گذارد. بنابراین ، استفاده از ابزارهای تصمیم گیری پیشرفته برای کاهش اثرات عدم قطعیت بازار برای این شرکت ها یک چالش مهم می باشد. این مقاله یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری (DSS) برای مدیریت تامین منابع و موجودی را با هدف کمک به SME ها برای جمع آوری و بهره برداری از داده ها و پشتیبانی از تصمیمات آنها تحت ابهامات تجاری پیشنهاد می کند. DSS با استفاده از رویکرد بهینه سازی شبیه سازی با ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک برای ارائه مسائل و بهینه سازی راه حل های پشتیبانی تصمیم گیری توسعه یافته است. بهره برداری از داده های شهودی و تجربی، بار جمع آوری داده های به دست آمده از منابع داده های سازماندهی نشده در عملیات SME را کاهش می دهد. علاوه بر این ، فاکتورهای عدم قطعیت مانند تقاضای مواد اولیه ، قیمت و زمان عرضه در نظر گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها