نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته Post DBA موسسه آموزش عالی ترجمان علوم

چکیده

مشارکت در مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها (CSR) به یکی از مولفه‌های اصولی استراتژی شرکت‌ها تبدیل‌شده‌ است. درحالی‌ که شرکت‌ها در حال‌حاضر مشغول بهبود فعالیت‌های خود و پذیرش عملیات CSR هستند، اما پژوهش‌های کمی در این زمینه، به خصوص در زمینه بازاریابی ورزشی وجود دارد. مطالعه کنونی واکنش مصرف‌کنندگان را به CSR دنبال می‌کند. پس از آن بررسی‌های دقیق برروی مصرف‌کنندگان (n=399) در رخدادهای ورزشی بین‌المللی انجام‌ شده‌ است. یافته‌ها تاثیرات قابل‌توجه درک CSRشرکت برروی تعهدات، شناسایی و اعتماد و تاثیرات قابل توجه آن برروی خرید را نشان‌داده‌اند. این بررسی‌ها نتایج دانشگاهیان و نیز مدیران را با بهبود ارتباطات بازاریابی ورزشی بهبود بخشیده‌است.

کلیدواژه‌ها