نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته MBA موسسه آموزش عالی ترجمان علوم

چکیده

در این مقاله، سعی شده به بررسی تاثیر فناوری اطلاعات - به عنوان یک عامل کلیدی از جنبه متفاوت در جهت ایجاد و مدیریت ارتباط مستقیم بین سازمانها و مشتریان پرداخته شود. چارچوبی برای توسعه زیرساخت های لازم برای ارتباط موثر و پایدار بین مشتری و سازمان ارائه شده است. از ابزار فن آوری اطلاعات مدرن به عنوان ورودی برای جمع آوری اطلاعات مفید از مشتریان استفاده شده است. سپس، داده ها جمع آوری شد و روندهای مورد نیاز در بخش ارتباط با مشتری سازمان انجام شد. نتایج نشان داد بهبود ارتباط با مشتری، باعث ایجاد مزیت رقابتی پایدار شده و هزینه های سازمان را کاهش می دهد.

کلیدواژه‌ها