نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته Post DBA موسسه آموزش عالی ترجمان علوم

2 پرزیدنت و مدرس بین المللی انجمن جهانی کوچینگ

چکیده

در این مقاله رویکردهای نظری و عملی برای درک تاثیر بلقوه فساد اداری و سیستم رانتی بر عملکرد سازمان های مربوطه و تاثیر این پدیده در پروژه های ترافیکی و آلودگی هوای کلان شهر ها می باشد. با کمک از تکنیکهای روانشناسی عصبی کلامی و کوچینگ ( مربیگری) و مشاهده و درک مشگل از یگ جنبه و از جنبه دیگر بعنوان شخصی که از بیرون این معضلات را مشاهده می کند هدف گذاری و پیشنهاد می شود. در پایان، به نتیجه رسیدن این پروژه و یافته ها منجر به خلق یگ استاندار مدیریتی جدید بین المللی به منظور جلوگیری و بهبودی مرض رانتی می باشد. این استاندارد در سازمان بین المللی استانداردهای جهانی مستقردرکشور سویس، ژنو به ثبت خواهد رسید. (پیشنهاد و تدوین، استاندارد بین المللی مدیریت ضد رانتی ،ایزو استاندارد - ثابت راسخ، فرهمند (۲۰۲۱ ).

کلیدواژه‌ها