نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته DBA موسسه آموزش عالی ترجمان علوم

چکیده

در یک بازار بسیار رقابتی، شرکت ها نیازمند حفظ روابط مثبت با مشتری هستند. یک برنامه خوب در زمینه "مدیریت ارتباط با مشتری" (یا CRM) به شرکت در رضایت مشتری کمک می نماید. این پژوهش به کاوش در روش‌های مختلف برقراری CRM موثر جهت ایجاد رضایت مشتری می پردازد. هدف این مطالعه، بررسی اثربخشی مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در حفظ و رضایتمندی مشتریان با رجوع به شرکت "شل پاکستان" است. این مطالعه نشان می دهد که مدیریت ارتباط با مشتری تاثیر قابل توجهی در رضایتمندی مشتری داشته و هردو متغیر دارای ارتباط مثبتی هستند. هرچه شرکت CRM قدرتمند و قابل اطمینان‌تری بسازد، مشتری رضایت بیشتری داشته و نیز بیشتر برای شرکت حفظ خواهد شد. این پژوهش نتیجه گیری می‌کند که CRM نقش مهمی در افزایش اشتراک بازار ایفا می‌کند، قابلیت تولید را بهبود می دهد، در ضمنِ این که CRM دانش مشتری و نیز رضایتمندی وی برای حفظ وفاداری او به شرکت را عمیقاً بهبود می دهد، روحیه بالایی برای کارمندان هم ایجاد می‌نماید، شرکت دارای اطلاعات روشنی در زمینه این موارد هم خواهد داشت: مشتریانشان چه کسانی هستند، احتیاجاتشان چیست و چه چیزی در ان‌ها رضایت بیشتری ایجاد می نماید.

کلیدواژه‌ها