نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته MBA موسسه آموزش عالی ترجمان علوم

چکیده

فناوری بلاک‌چین این پتانسیل را دارد که نوآوری محصول را در صنایع مختلف به پیش ببرد. این تکنولوژی در حال ظهور یک توانمندساز مهم برای نسل بعدی سرمایه‌گذاری‌های جدید است. مطالعه ما به بررسی اثرات طرح‌های مدل کسب‌وکار شرکت‌های کارآفرینی مبتنی بر بلاک‌چین بر دامنه نوآوری محصول از جمله نوآوری مخرب و نوآوری اختیاری می‌پردازد. برای آزمون این رابطه ما یک بررسی را برای جمع‌آوری داده‌ها از ۱۵۹ سرمایه‌گذاری مبتنی بر بلاک‌چین انجام دادیم. یافته‌ها نشان می‌دهند که مدل کسب‌وکار جدید به شدت نوآوری مخرب را تحریک می‌کند اما نوآوری محصول انتخابی را تحت‌تاثیر قرار نمی‌دهد. نتایج همچنین نشان می‌دهند که مدل کسب وکار کارآمد قویا نوآوری محصول پذیرنده را تشویق می‌کند اما قویا نوآوری محصول آشوبگر را دلسرد می‌کند. بعلاوه تحلیل ما نشان می‌دهد که قابلیت تکنولوژیکی مخرب شرکت رابطه مثبت بین مدل کسب‌وکار جدید و نوآوری محصول مخرب را تقویت می‌کند اما رابطه مثبت کارایی طراحی با نوآوری اختیاری را تضعیف می‌کند. علاوه بر این ما دریافتیم که قابلیت تکنولوژیکی مخرب به شدت شرکت‌های کارآفرینی مبتنی بر بلاک‌چین را تشویق می‌کند تا از نوآوری مخرب محصول نسبت به نوآوری محصول انتخابی حمایت کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات