نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

علوم سیاسی

چکیده

بخش عمده‌ای از رابطه‌های ما در زندگی، چه زندگی شخصی و چه محیط کسب و کار، از جنس مذاکره هستند. اصطلاح مذاکره، محدوده گسترده‌ای از فعالیتها و رابطهها، از تنظیم یک قرارداد تجاری بین المللی تا گفتگوی مجدد دو خویشاوند را در برمی‌گیرد.در این پژوهش سعی می‌شود با بسط نظریه های علمی و معتبر، مفهوم تربیت را به‌عنوان یکی از چالشهای بزرگ زندگی بیان شود. هدف از انجام این تحقیق، روش های مذاکره در زمان بحران؛ بود. این تحقیق بصورت کیفی و کتابخانه ای صورت گرفت. مطالب مرتبط از کتب معتبر و مقالات علمی فیش برداری و جمع آوری شدند؛ سپس مفاهیم روشهای مذاکره در بحران؛ گرد آوری شده است. بنابراین بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر، می‌توان چنین بیان داشت که، هر فرد با هر حرفه‌ای باید خود را با روند صحیح مذاکره آشنا کند. روش‌های مختلفی برای انجام مذاکره موفق وجود دارد که می‌توانید با توجه به موضوع و شرایط مختلف انتخاب کنید. هر کسی در هر سطحی قادر است مهارت مذاکره را کسب کند و در طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها از آن بهره ببرد. در نهایت باید بدانید، مذاکره مهارت ویژه‌ای است و مزایای زیادی برای حل‌هرگونه اختلاف در اختیار افراد قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات