آ

 • آدم پیرا، محمدامین بهبود عملکرد مالی استارتآپ ها از طریق پیاده سازی هوش تجاری [دوره 3، شماره 33، 1401]

 • آرامون، هانیه بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر سازگاری و تاب آوری دانش آموزان [دوره 2، شماره 13، 1400]

ا

 • ابراهیمی، لعیا برند سازی شخصی: مسیر موفقیت حرفه ای تان را بسازید [دوره 2، شماره 24، 1400]

 • ارامون، علی بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر سازگاری و تاب آوری دانش آموزان [دوره 2، شماره 13، 1400]

 • اسکندری، فاطمه اختلال اضطراب اجتماعی [دوره 3، شماره 32، 1401]

 • اصلاوی، احمد استراتژی های مدیریت ریسک سازمان های بین المللی در اقتصادهای نوظهور [دوره 3، شماره 25، 1401]

 • امی، منصوره تأثیر فرهنگ و رفتار سازمانی بر اثربخشی سازمان ها [دوره 3، شماره 27، 1401]

 • انتظاری، سهیلا راهکارهای افزایش کارآمدی و اثربخشی بازار برای خانمها [دوره 3، شماره 26، 1401]

 • انتظاری، سهیلا چرا روش های بازاریابی برای خانمها، کارآمد نیست؟! [دوره 3، شماره 26، 1401]

ب

پ

 • پورپیغمبر، مرضیه چگونه مربیگری می تواند تاثیر مثبتی در محیط های آموزشی بگذارد؟ [دوره 3، شماره 31، 1401]

 • پیری، آرمان اهمیت ارزش های فردی و اجتماعی بر رفتار مصرف کننده در استفاده از برند های لوکس آرایشی [دوره 2، شماره 13، 1400]

 • پیری، آرمان نقش پویایی و فعالیت های اجتماعی در برندسازی شخصی [دوره 2، شماره 13، 1400]

 • پیری، آرمان استراتژی های ارزش ویژه برند و ایجاد آن به عنوان یک نهاد اجتماعی [دوره 2، شماره 14، 1400]

 • پیری، آرمان چگونگی ایجاد وفاداری و عشق به برند در مصرف کنندگان [دوره 2، شماره 14، 1400]

 • پیری، آرمان دیدگاه های مربوط به انگیزه رفتار مصرف کننده در مورد برندهای لوکس در محتوای رسانه های اجتماعی [دوره 2، شماره 15، 1400]

 • پیری، آرمان ارتباطات و گفتمان اجتماعی بین دو نسل و تاثیر آن بر ارزش ویژه برند [دوره 2، شماره 15، 1400]

ت

ث

ج

 • جان نثاری، مهشاد پیش بینی پیامدهای درد براساس باورهای فراشناختی در بیماران سرطانی [دوره 2، شماره 24، 1400]

 • جهانیان، امید بازاریابی سبز، استراتژی ها و عناصر آمیخته بازاریابی [دوره 3، شماره 25، 1401]

 • جوکار، سارا بررسی عوامل موثر بر ارتقای رفتار حرفه ای در میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی [دوره 2، شماره 18، 1400]

ح

خ

 • خان صنمی، الهه افزایش عملکرد سازمان با استفاده از به کارگیری استراتژی های بازاریابی رقابتی [دوره 2، شماره 16، 1400]

 • خان صنمی، الهه ظرفیت بازاریابی، شهرت برند و سفر مصرف کننده در پلتفرم های تجارت الکترونیکی [دوره 2، شماره 16، 1400]

 • خان صنمی، الهه بررسی رقابت در بازار هتل های لوکس و سبک های مدیریت تحول [دوره 2، شماره 17، 1400]

 • خان صنمی، الهه آنالیز سفر تصمیم گیری مشتری در بازاریابی دیجیتال [دوره 2، شماره 17، 1400]

 • خان صنمی، الهه به کارگیری فناوری های پیشرفته برای توسعه بازاریابی در دوران کرونا و پساکرونا [دوره 2، شماره 18، 1400]

ر

 • رنگ چیان، مرتضی بررسی هوش اجتماعی مدیران در عملکرد سازمانی یا شرکتها [دوره 2، شماره 23، 1400]

ز

 • زارع زادگان، مسعود اثربخشی تحلیل رفتارمتقابل بر بلوغ عاطفی وباورهای ارتباطی در زوجین [دوره 2، شماره 23، 1400]

 • زارع زادگان، مسعود رابطه ی خود دلسوزی واسترس ادراک شده با رفتارهای خود مراقبتی در بیماران بهبود یافته ی کرونایی [دوره 2، شماره 23، 1400]

 • زارع زادگان، مسعود شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) و کاربرد آن در درمان افسردگی [دوره 3، شماره 26، 1401]

 • زارع زادگان، مسعود اختلال اضطراب اجتماعی [دوره 3، شماره 32، 1401]

س

 • سادات صفایی، فاطمه پیش بینی پیامدهای درد براساس باورهای فراشناختی در بیماران سرطانی [دوره 2، شماره 24، 1400]

 • سادات هاشمی، ایلین پیش بینی پیامدهای درد براساس باورهای فراشناختی در بیماران سرطانی [دوره 2، شماره 24، 1400]

 • سجودی، دانیال اقتصاد سیاسی در بانکداری رابطه ای [دوره 3، شماره 28، 1401]

 • سجودی، دانیال بررسی مزایای مدیریت درآمد با استفاده از روابط سیاسی و اعمال یارانه دولتی [دوره 3، شماره 29، 1401]

 • سجودی، دانیال تاثیر جنگ روسیه و اوکراین بر نوسانات بازارهای مالی دنیا [دوره 3، شماره 30، 1401]

 • سلطان قیس، نوید نقش مدیریت ارتباط با مشتری در بین المللی شدن کسب و کار [دوره 2، شماره 22، 1400]

ش

 • شخصی نیائی، مرتضی اثر رویکرد و بینش موسس بر روی رشد مداوم در شرکت های کوچک و متوسط [دوره 3، شماره 29، 1401]

 • شخصی نیائی، مرتضی آنالیز مدیریت و رهبری استراتژیک به منظور تحول سازمانی و افزایش مشارکت کارمندان [دوره 3، شماره 30، 1401]

ص

 • صادقیان، محمدرضا مزایا، معایب مشارکت مشتری در استارتاپ ها برای خروج از چارچوبی که باید تسهیل شود [دوره 3، شماره 25، 1401]

 • صدقی شهرکی، محمدصادق مکانیسم تاثیر شبکه جهانی اینترنت بر رشد اقتصادی کارآفرینی [دوره 3، شماره 25، 1401]

ط

 • طلاکوب، مارال بررسی کارکردهای درمانی نوروسایکولوژیک بر بهبود ابعاد شخصیت وهیحان دانشحویان در اموزش [دوره 2، شماره 23، 1400]

ع

 • عسگری، بهنام بررسی تاثیر کارآفرینی در تحولات اقتصادی کشور [دوره 3، شماره 33، 1401]

 • علینقی پور، علیرضا نقش فرهنگ سازمانی در هماهنگی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی کسب و کار و مدیریت سازمان [دوره 2، شماره 22، 1400]

 • عیاردولابی، مریم مقایسه فشار مراقبتی، سازگاری روانشناختی و کیفیت زندگی در مادران کودکان دارای فلج مغزی و مادران کودکان عادی [دوره 3، شماره 28، 1401]

 • عیاردولابی، مریم واکاوی درک تجربه های زیسته پدرانِ فرزندان مبتلا به فلج مغزی: مطالعه ای پدیدارشناسانه بر تجربه ها و احساسات پدران این کودکان [دوره 3، شماره 28، 1401]

ق

 • قاسمی، علی نقش عملکرد سازمانی با استفاده از فرآیندهای مدیریت ریسک [دوره 3، شماره 30، 1401]

ک

 • کاوه حقیقی، مریم ارتباط بین ارزش ویژه برند و وفاداری به برند در افزایش رضایت مشتری [دوره 2، شماره 22، 1400]

 • کوتاهی، علی برآورد مدیریت ریسک در بحث مدیریت پروژه شرکت‌های ساختمانی [دوره 2، شماره 22، 1400]

گ

ل

 • لوک زاده، مریم بررسی کارکردهای درمانی نوروسایکولوژیک بر بهبود ابعاد شخصیت وهیحان دانشحویان در اموزش [دوره 2، شماره 23، 1400]

م

 • مجدی قاسم خیلی، ژاکلین مربیگری در مقیاس مناسب: بررسی اثربخشی مربیگری هوش مصنوعی [دوره 3، شماره 31، 1401]

 • مجدی قاسم خیلی، ژاله نقش مسابقات و رویدادهای ورزشی به عنوان استراتژی مشارکت در مسئولیت‌های اجتماعی (CSR) در سازمان ها [دوره 3، شماره 32، 1401]

 • مدنی، اصغر نقش رهبری تحول آفرین در عملکرد شغلی به عنوان یک هویت اجتماعی متمایز [دوره 2، شماره 22، 1400]

 • مسجدجامعی، نرگس خاتون برند سازی شخصی: مسیر موفقیت حرفه ای تان را بسازید [دوره 2، شماره 24، 1400]

 • مقدس زاده، معین پیش بینی سازگاری زناشویی براساس جهت گیری مذهبی ،راهبردهای مقابله ای وصفات شخصیت [دوره 2، شماره 24، 1400]

 • مقدس زاده، معین پیش بینی شادکامی براساس هوش معنوی وخلاقیت [دوره 2، شماره 24، 1400]

 • منظمی، همایون ایجاد تناسب فردی-محیطی در فرهنگ و رفتار سازمانی [دوره 2، شماره 19، 1400]

 • منظمی، همایون نقش مدیریت و فرهنگ سازمانی در سیستم های تولید و عملکرد محیطی سازمان [دوره 2، شماره 19، 1400]

 • منظمی، همایون راهکارهای انقلاب صنعتی چهارم و تکنولوژی بلاکچین برای مدیریت موثر کارکنان [دوره 2، شماره 20، 1400]

 • منظمی، همایون رابطه بین برند و مصرف کننده و نقش آن در پشیمانی از خرید [دوره 2، شماره 20، 1400]

 • منظمی، همایون ارزیابی استفاده از هوش مصنوعی در سیستم های تصمیم گیرنده ارگان های دولتی [دوره 2، شماره 21، 1400]

 • منظمی، همایون ارائه مدل پیشنهادی در خصوص رابطه بین هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی فردی در مدیریت بحران [دوره 2، شماره 21، 1400]

 • مهاجر، دکتر سید محمد اهمیت ارزش های فردی و اجتماعی بر رفتار مصرف کننده در استفاده از برند های لوکس آرایشی [دوره 2، شماره 13، 1400]

 • مهاجر، دکتر سید محمد استراتژی های ارزش ویژه برند و ایجاد آن به عنوان یک نهاد اجتماعی [دوره 2، شماره 14، 1400]

 • مهاجر، دکتر سید محمد ارائه مدل کاربردی برای حرکت از تجربه برند به تعهد برند [دوره 2، شماره 14، 1400]

 • مهاجر، دکتر سید محمد چگونگی ایجاد وفاداری و عشق به برند در مصرف کنندگان [دوره 2، شماره 14، 1400]

 • مهاجر، دکتر سید محمد ایجاد هم افزایی در بازار گرایی و برند گرایی [دوره 2، شماره 15، 1400]

 • مهاجر، دکتر سید محمد دیدگاه های مربوط به انگیزه رفتار مصرف کننده در مورد برندهای لوکس در محتوای رسانه های اجتماعی [دوره 2، شماره 15، 1400]

 • مهاجر، دکتر سید محمد برند سازی هتل های لوکس با تمرکز بر رفتار مصرف کننده و ارزش ویژه برند [دوره 2، شماره 15، 1400]

 • مهاجر، دکتر سید محمد ارتباطات و گفتمان اجتماعی بین دو نسل و تاثیر آن بر ارزش ویژه برند [دوره 2، شماره 15، 1400]

 • مهاجر، دکتر سید محمد افزایش اثربخشی ارزش ویژه برند از طریق استراتژی های بازاریابی و مزیت رقابتی پایدار [دوره 2، شماره 16، 1400]

 • مهاجر، دکتر سید محمد افزایش عملکرد سازمان با استفاده از به کارگیری استراتژی های بازاریابی رقابتی [دوره 2، شماره 16، 1400]

 • مهاجر، دکتر سید محمد روش های متقاعد سازی در تبلیغات در بازارهای در حال ظهور در مقابل بازارهای توسعه یافته [دوره 2، شماره 16، 1400]

 • مهاجر، دکتر سید محمد ظرفیت بازاریابی، شهرت برند و سفر مصرف کننده در پلتفرم های تجارت الکترونیکی [دوره 2، شماره 16، 1400]

 • مهاجر، دکتر سید محمد بررسی نقش ارتباطات یکپارچه بازاریابی در بازاریابی اجتماعی [دوره 2، شماره 17، 1400]

 • مهاجر، دکتر سید محمد بررسی رقابت در بازار هتل های لوکس و سبک های مدیریت تحول [دوره 2، شماره 17، 1400]

 • مهاجر، دکتر سید محمد ارزیابی اثربخشی تبلیغات در بازاریابی گردشگری [دوره 2، شماره 17، 1400]

 • مهاجر، دکتر سید محمد آنالیز سفر تصمیم گیری مشتری در بازاریابی دیجیتال [دوره 2، شماره 17، 1400]

 • مهاجر، دکتر سید محمد افزایش اثربخشی بازاریابی با استفاده از مدیریت ارتباط با مشتری [دوره 2، شماره 18، 1400]

 • مهاجر، دکتر سید محمد بررسی عوامل موثر بر ارتقای رفتار حرفه ای در میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی [دوره 2، شماره 18، 1400]

 • مهاجر، دکتر سید محمد به کارگیری تبلیغات تعاملی به روش تبلیغات ویدئویی ویروسی [دوره 2، شماره 18، 1400]

 • مهاجر، دکتر سید محمد به کارگیری فناوری های پیشرفته برای توسعه بازاریابی در دوران کرونا و پساکرونا [دوره 2، شماره 18، 1400]

 • مهاجر، دکتر سیدمحمد وفاداری به برند و نقش آن در وابستگی مصرف کننده به برند [دوره 2، شماره 13، 1400]

 • مهاجر، سید محمد نقش فرهنگ سازمانی در انتقال و اشتراک دانش آموزش عالی و دانشگاه ها [دوره 2، شماره 19، 1400]

 • مهاجر، سید محمد افزایش اعتماد مصرف کننده با استفاده از بازاریابی محتوای دیجیتال [دوره 2، شماره 19، 1400]

 • مهاجر، سید محمد عوامل موثر بر افزایش ارزش طول عمر مشتریان در صنعت خرده فروشی [دوره 2، شماره 20، 1400]

 • مهاجر، سید محمد بهبود عملکرد سازمانهای غیر انتفاعی با تدوین چشم انداز و استراتژی سازمانی [دوره 2، شماره 20، 1400]

 • مهاجر، سید محمد عوامل موثر بر وفاداری به برند در کسب و کارهای فرنچایز [دوره 2، شماره 21، 1400]

 • مهاجر، سید محمد بررسی چگونگی ایجاد مدل یکپارچه مربوط به ارزش ویژه برند سبز [دوره 2، شماره 21، 1400]

 • مهاجر، سید محمد بررسی هوش اجتماعی مدیران در عملکرد سازمانی یا شرکتها [دوره 2، شماره 23، 1400]

 • مهاجر، سید محمد بازاریابی حسی ،ابعاد ، مولفه ها و نقش آن بر ماندگاری برند [دوره 2، شماره 23، 1400]

 • مهاجر، سید محمد برند سازی شخصی: مسیر موفقیت حرفه ای تان را بسازید [دوره 2، شماره 24، 1400]

 • مهاجر، سید محمد بازاریابی سبز، استراتژی ها و عناصر آمیخته بازاریابی [دوره 3، شماره 25، 1401]

 • مهاجر، سید محمد راهکارهای افزایش کارآمدی و اثربخشی بازار برای خانمها [دوره 3، شماره 26، 1401]

 • مهاجر، سید محمد چرا روش های بازاریابی برای خانمها، کارآمد نیست؟! [دوره 3، شماره 26، 1401]

 • مهاجر، سید محمد توسعه و اعتبارسنجی کیفیت تحول آفرین در دانشگاه ها موسسات آموزش عالی [دوره 3، شماره 27، 1401]

 • مهاجر، سید محمد استراتژی ایجاد پلتفرم در برندها [دوره 3، شماره 33، 1401]

 • مهاجر، سیدمحمد برندسازی شخصی برای پزشکان، ضرورت ها و اهمیت [دوره 2، شماره 13، 1400]

 • مهاجر، سیدمحمد نقش پویایی و فعالیت های اجتماعی در برندسازی شخصی [دوره 2، شماره 13، 1400]

 • مهاجر، سیدمحمد نقش ارتباطات یکپارچه بازاریابی در خلق ارزش ویژه‌ برند [دوره 2، شماره 14، 1400]

 • موثق خانیکی، مهدی بازاریابی سبز، استراتژی ها و عناصر آمیخته بازاریابی [دوره 3، شماره 25، 1401]

ن

 • نسرین دوست، طیبه بررسی ارتباط بین میزان سطح خود شکوفایی افراد در هرم عصبی –منطقی دیلتز با مبداء احساس های وجودی انسان (Core)و کاربرد آن در کوچینگ [دوره 3، شماره 32، 1401]

 • نوبختی، سمیراسادات بررسی نقش تجربه مربیگری و آموزش مربی بر آموزش مهارت‌های درک شده زندگی مربیان [دوره 3، شماره 31، 1401]

 • نوری باجگیرانی، فرنگیس اثربخشی تحلیل رفتارمتقابل بر بلوغ عاطفی وباورهای ارتباطی در زوجین [دوره 2، شماره 23، 1400]

 • نویدزاده، فریده تنظیم هیجان بر پیامد درد در بیماران سرطانی [دوره 2، شماره 24، 1400]

و

 • ولی پور، شکوفه بررسی کارکردهای درمانی نوروسایکولوژیک بر بهبود ابعاد شخصیت وهیحان دانشحویان در اموزش [دوره 2، شماره 23، 1400]

ی

 • یزدان پور، مرجان بازاریابی حسی ،ابعاد ، مولفه ها و نقش آن بر ماندگاری برند [دوره 2، شماره 23، 1400]