وفاداری به برند و نقش آن در وابستگی مصرف کننده به برند

دکتر سیدمحمد مهاجر

دوره 2، شماره 13 ، فروردین 1400

چکیده
  تداعی های برند، بخش اصلی ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده (CBBE) یا همان Consumer Based Brand Equity می باشند و وفاداری رفتاری به برند، نتیجه مطلوب CBBE محسوب می شود. در این تحقیق، داده های برگرفته از نظرسنجی های مصرف کنندگان و پنل خرید، ترکیب شدند تا رابطه بین وفاداری رفتاری پیشین مصرف کننده و تمایل فعلی آنها برای تداعی برند مشخص گردد. نتایج نشانگر ...  بیشتر

مدیریت
اهمیت ارزش های فردی و اجتماعی بر رفتار مصرف کننده در استفاده از برند های لوکس آرایشی

دکتر سید محمد مهاجر؛ آرمان پیری

دوره 2، شماره 13 ، فروردین 1400

چکیده
  رشد لوکس گرایی و به تبع آن بازار لوکس در سال های اخیر به ویژه در بازارهای در حال ظهور مانند هند یک پدیده بوده است. این تحقیق جنبه های ارزش لوکس (شخصی و اجتماعی) برند های لوکس لوازم آرایشی و تاثیر آن بر نگرش مصرف کنندگان و رفتار مصرفی با تمرکز بر مصرف کنندگان زن را مورد بررسی قرار داد. داده ها در قالب یک نظرسنجی از ۳۷۲ کاربران لوکس لوازم ...  بیشتر

برندسازی شخصی برای پزشکان، ضرورت ها و اهمیت

سیدمحمد مهاجر

دوره 2، شماره 13 ، فروردین 1400

چکیده
  در محیطی کاملا تخصصی، هر فرد حرفه‏ای با هر تخصصی باید کمپین بازاریابی قوی و یک‏پارچه‏ای برای خود داشته باشد. این کمپین بایستی موقعیت وی را روشن کند و او را واجد شرایط مورد نظر مشتریان خدمات این زمینه‏ی تخصصی سازد. برند شخصی چیزی است که فرد را از گم‏نامی حرفه‏ای نجات می‏دهد و وی را در دایره‏ای خاص یا به علتی خاص نمایان می ...  بیشتر

نقش پویایی و فعالیت های اجتماعی در برندسازی شخصی

سیدمحمد مهاجر؛ آرمان پیری

دوره 2، شماره 13 ، فروردین 1400

چکیده
  برندسازی شخصی یک پدیده به سرعت در حال رشد بوده که در اکوسیستم های چند ذینفعی رخ می دهد. این مقاله یک چارچوب مردم شناسی از صنعت صخره نوری (کوهنوردی) در آمریکا و اروپا را به منظور نشان دادن این موضوع که چگونه ذینفعان اقدامات برندسازی شخصی کوهنوردان حرفه ای را فعال کرده و شکل می دهند ارائه کرده است. یافته های این مطالعه نشان داد که برند سازی ...  بیشتر

بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر سازگاری و تاب آوری دانش آموزان

علی ارامون؛ هانیه آرامون

دوره 2، شماره 13 ، فروردین 1400

چکیده
  مقدمه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر سازگاری فردی-اجتماعی و تاب‌آوری دانش آموزان پسر مقطع متوسطه انجام شده است. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر نیمه تجربی با گروه آزمایش، گروه گواه و طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مراجعه کننده به مرکز مشاوره آموزش و پرورش غرب تهران انتخاب ...  بیشتر