مدیریت برند
نقش ارتباطات یکپارچه بازاریابی در خلق ارزش ویژه‌ برند

سیدمحمد مهاجر

دوره 2، شماره 14 ، اردیبهشت 1400

چکیده
  در این پژوهش روابط بین دو عنصر اصلی برنامه‌های ارتباطات یکپارچه بازاریابی- تبلیغات و ترفیع فروش – و تاثیرشان بر خلق ارزش ویژه‌ی برند بررسی می‌شود. به ویژه، این تحقیق به هزینه تبلیغات و رویکردهای افراد درباره تبلیغات می‌پردازد. این تحقیق تاثیرات دو نوع ترفیع فروش، ترفیع پولی و غیرپولی، را نیز بررسی می‌کند. براساس نظرسنجی از 302 ...  بیشتر

استراتژی های ارزش ویژه برند و ایجاد آن به عنوان یک نهاد اجتماعی

دکتر سید محمد مهاجر؛ آرمان پیری

دوره 2، شماره 14 ، اردیبهشت 1400

چکیده
  برندسازی ، روابط مشتری با برند، استراتژی های ارزش برند و ایجاد برند به عنوان یک نهاد اجتماعی به یک موضوع بحث برانگیز در جنبش های ضد برند در سراسر قاره های مختلف ، تبدیل شده است. این جنبش معتقد است که برندسازی فقط مشکل آفرین نیست، بلکه از لحاظ اخلاقی غلط است. این مقاله از تئوری اخلاق هانت ویتل استفاده می کند تا چارچوبی برای تشریح نشانه ...  بیشتر

ارائه مدل کاربردی برای حرکت از تجربه برند به تعهد برند

دکتر سید محمد مهاجر

دوره 2، شماره 14 ، اردیبهشت 1400

چکیده
  در بازار رقابتی و پویای امروزی، دستیابی به تعهد برند یکی از اهداف نهایی برای برندها است. با توجه به اهمیت فزاینده و رابطه ی درک اخلاق برند و مزایای نمادین آن، پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر اخلاق برند درک شده بر روی اعتماد و تعهد برند می پردازد. یک چارچوب مفهومی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری با پاسخ های ۲۷۳ خریدار پوشاک که با استفاده ...  بیشتر

چگونگی ایجاد وفاداری و عشق به برند در مصرف کنندگان

دکتر سید محمد مهاجر؛ آرمان پیری

دوره 2، شماره 14 ، اردیبهشت 1400

چکیده
   هدف از این پژوهش، ایجاد و اعتبار سنجی مقیاس چند بعدی وفاداری برند است. این مقاله از طریق دو مطالعه جداگانه که شامل 592 مصرف کننده آمریکایی است ، روند دقیق ایجاد مقیاس را گزارش می کند. مطالعه 1 شامل تولید گویه های مقیاس ، اعتبار سنجی محتوایی و تلخیص مقیاس است ، در حالی که مطالعه 2 شامل یک روش جمع آوری داده های دو مرحله ای شامل ارزیابی ...  بیشتر