برند سازی شخصی: مسیر موفقیت حرفه ای تان را بسازید

نرگس خاتون مسجدجامعی؛ سید محمد مهاجر؛ لعیا ابراهیمی

دوره 2، شماره 24 ، اسفند 1400

چکیده
  برند سازی شخصی فرآیندی درون نگر است که بوسیله آن خودتان را به صورت حرفه ای تعریف می کنید ( وصف حرفه ای خود ) و می تواند به عنوان مسیری برای موفقیت حرفه ای ( شغلی ) شما به کار رود. شش مرحله برای ساخت برند شخصی شما وجود دارد : 1) نگاهی درونگرا (عمقی )، 2) فهم (درک ) برند ( نام تجاری ) که ممکن است پیش از این وجود داشته ( موجود بوده )، 3) توسعه شعار برند ...  بیشتر

پیش بینی پیامدهای درد براساس باورهای فراشناختی در بیماران سرطانی

مهشاد جان نثاری؛ ایلین سادات هاشمی؛ فاطمه سادات صفایی

دوره 2، شماره 24 ، اسفند 1400

چکیده
  درد یکی از نشانه های رایج سرطان می باشد و کنترل درد در بیماران سرطانی یکی از مسائل مهم برای پزشکان، بیماران و خانواده آنهاست . براین اساس هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین نقش باورهای فراشناختی در پیش بینـی پیامدهای درد در بیماران مبتلا به سرطان بود. جامعه پژوهش را کلیه بیماران سرطانی که در بیمارستان شهید بهشتی کاشان تحت درمان بودند، تشکیل ...  بیشتر

پیش بینی سازگاری زناشویی براساس جهت گیری مذهبی ،راهبردهای مقابله ای وصفات شخصیت

معین مقدس زاده

دوره 2، شماره 24 ، اسفند 1400

چکیده
  سازگاری زناشویی، به احساسات عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن و شوهر اطلاق می شود که می تواند انعکاسی از میزان شادی افراد از روابط زناشویی و یا ترکیبی از خشنود بودن به واسطه ی بسیاری از عوامل مختص رابطه زناشویی باشد؛ از این رو، شناسایی عوامل زمینه ساز آن از اهمیت بالایی برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی سازگاری زناشویی ...  بیشتر

پیش بینی شادکامی براساس هوش معنوی وخلاقیت

معین مقدس زاده

دوره 2، شماره 24 ، اسفند 1400

چکیده
  نقش شادکامی و پیامدهای مثبت پایدار آن در ابعاد مختلف زندگی هویداست. از این رو، شناسایی عوامل موثر بر شادکامی حایز اهمیت است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش هوش معنوی وخلاقیت در شادکامی دانش آموزان بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان متوسطه دوم شهرستان کرج در سال تحصیلی96-97 بود. 414 دانش آموز با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

تنظیم هیجان بر پیامد درد در بیماران سرطانی

فریده نویدزاده

دوره 2، شماره 24 ، اسفند 1400

چکیده
  هدف از اجرای پژوهش حاضر تبیین نقش تنظیم شناختی هیجان در پیش بینـی پیامدهای درد در بیماران مبتلا به سرطان بود. جامعه پژوهش را کلیه بیماران سرطانی که در بیمارستان بیست و دو بهمن نیشابور تحت درمان بودند، تشکیل می دادند و  80 نفر از آزمودنی های مورد نیاز ازمیان مراجعان تحت درمان سرطان به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزارهــای ...  بیشتر

تاثیر عوامل ناشی از بیماری کرونا بر اقتصاد جهانی و بازارهای مالی بین المللی

علی حسنی رنجبر هرمزدآبادی

دوره 2، شماره 24 ، اسفند 1400

چکیده
  شیوع بیماری کرونا در سراسر جهان ساختارهای سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، مذهبی و مالی جهان را به طور کامل تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس داده های 22 آوریل 2020 ، بیش از 4.6 میلیون نفر مورد غربالگری(تست کرونا) قرار گرفته اند که نتیجه تست بیش از 2.7 میلیون نفر مثبت شده است ، که از این تعداد، 182.740 نفر به دلیل کرونا جان خود را از دست داده اند. بیش از ...  بیشتر

اصطکاک مالی و نوسانات بازار کار، سرمایه گذاری و جریان سرمایه در مدل استاندارد نئوکلاسیک

علی حسنی رنجبر هرمزدآبادی

دوره 2، شماره 24 ، اسفند 1400

چکیده
  مدل استاندارد نئوکلاسیک پیش بینی می کند که کشورهایی که نرخ رشد بهره وری بالاتری دارند، افزایش سریع در سرمایه گذاری را تجربه می کنند سپس به دنبال این افزایش، کاهش سریع سرمایه گذاری را تجربه می کنند. این پاسخ سرمایه گذاری منحصر به فرد با شواهد تجربی متضاد است که نشان می دهد این نوع رفتار با اصول سرمایه گذاری مغایرت دارد. در این مقاله، ...  بیشتر