شناخت درمانی مبتنی بر ذهن اگاهی(MBCT)

مهناز گرجی زاده اردشیری

دوره 3، شماره 29 ، مرداد 1401

چکیده
  ذهن آگاهی شکلی از مراقبه است که ریشه در تعالیم وآئین مذهبی شرقی خصوصاً بودا دارد . به زبان ساده به معنای آگاه بودن از افکار، رفتار، هیجانات و احساسات است و شکل خاصی از توجه محسوب میشود .درمان های مبتنی به ذهن آگاهی و پذیرش به عنوان درمان های موج سوم شناختی-رفتاری شناخته میشود .این درمان، حضور ذهن را به عنوان هدف درمان با تمرینهایی مانند ...  بیشتر

اثر رویکرد و بینش موسس بر روی رشد مداوم در شرکت های کوچک و متوسط

مرتضی شخصی نیائی

دوره 3، شماره 29 ، مرداد 1401

چکیده
  در سال های اخیر عدم قطعیت و رقابت تجاری بیش از حد ،باعث تغییراتی در مدیریت زنجیره تامین منابع و موجودی مبتنی بر داده در صنایع مختلف شده است. با این حال ، تنها شرکت های بزرگ دارای منابع لازم برای بکارگیری داده ها در راستای تصمیم گیری و برنامه ریزی خود هستند. در مقابل ، شرکتهای کوچک و متوسط ​​(SMEها) معمولاً منابع و دانش محدودی دارند ، که ...  بیشتر

بررسی مزایای مدیریت درآمد با استفاده از روابط سیاسی و اعمال یارانه دولتی

دانیال سجودی

دوره 3، شماره 29 ، مرداد 1401

چکیده
  در این مقاله به بررسی نقش مدیریت درآمد رو به پایین و روابط سیاسی در دریافت یارانه های دولتی و قیمت گذاری بازاری یارانه ها می پردازیم. با استفاده از داده های یارانه ای جمع آوری شده از شرکتهای لیست شده در چین طی دوره 2004–2014 ، نتایج نشان می دهد ارتباط معناداری مثبتی بین مدیریت درآمد رو به پایین و دریافت یارانه های دولتی وجود دارد. نتایج ...  بیشتر