آنالیز مدیریت و رهبری استراتژیک به منظور تحول سازمانی و افزایش مشارکت کارمندان

مرتضی شخصی نیائی

دوره 3، شماره 30 ، شهریور 1401

چکیده
  رهبری استراتژیک کارآمد به عنوان یک عنصر مهم در کارایی عملکرد شرکت هایی که در فضای پویا و دشوار قرن بیست و یکم فعالیت می کنند ، محسوب می شود. در مواجهه با عدم امنیت و کمبود منابع اطلاعاتی ، برای رفع آشفتگی های محیطی و نیاز مستمر به تحول سازمانی مناسب برای تحقق اهداف تعیین شده ، به رهبری استراتژیک نیاز است. اکثر مطالعات مفهومی و تجربی نشان ...  بیشتر

نقش عملکرد سازمانی با استفاده از فرآیندهای مدیریت ریسک

علی قاسمی

دوره 3، شماره 30 ، شهریور 1401

چکیده
  در سال های اخیر ، تلاش های فزاینده ای در تمامی شرکت ها برای سرمایه گذاری در فرآیندهای مدیریت و حاکمیت ریسک انجام شده است. در این مقاله ، تأثیر مدیریت ریسک سازمانی (ERM) بر عملکرد شرکت را با بررسی این موضوع که آیا ایجاد کمیته ریسک در سطح هیئت مدیره (BLRC) ، به عنوان یک سازوکار مهم حاکمیتی که بر فرآیندهای ERM از بیرون نظارت دارند، موجب تقویت یا ...  بیشتر

تاثیر جنگ روسیه و اوکراین بر نوسانات بازارهای مالی دنیا

دانیال سجودی

دوره 3، شماره 30 ، شهریور 1401

چکیده
  چند ماه پس از استقرار پایگاه‌های نظامی در نزدیکی مرز با اوکراین، روسیه در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ به طور رسمی به اوکراین حمله کرد. این اقدام نظامی  نگرانی‌هایی را در مورد: (۱) مدت درگیری (۲)نحوه واکنش روسیه به تحریم های غرب و (۳) تأثیر بالقوه آن بر اقتصاد جهانی و به ویژه بر واکنش بازارهای مالی جهانی، ایجاد می‌کند. در این مقاله، ما بر روی مورد ...  بیشتر