ایجاد وفاداری به برند و ارزش ویژه برند از طریق پدیده OTT

سید محمد مهاجر

دوره 3، شماره 34 ، دی 1401

چکیده
  از آنجایی که خدمات ارائه محتوا در بستر اینترنت (OTT) توصیه هایی را به مصرف کنندگان درباره آنچه که تماشا می کنند ارائه می نماید، خدمات OTT علاوه بر تجربیات مربوط به مصرف مجموعه های اصلی، برداشت افراد نسبت به شخصیت برند OTT را نیز سفارشی می کنند. این امر بر نحوه ایجاد ارزش ویژه برند و وفاداری به برند برای این برندهای OTT تاثیر می گذارد. مطالعه ...  بیشتر

ریسک سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رقابت های مالیاتی

آرمان پیری

دوره 3، شماره 34 ، دی 1401

چکیده
  این مقاله، رقابت مالیاتی برای سرمایه گذاری مستقیم ریسک کشور، با استفاده از مدل دو کشوری با اندازه بازار های متفاوت را تجزیه و تحلیل می کند. ما نشان دادیم که سنجش بین انداره کشورها به عنوان مزیت منطقه ای و ریسک کشورها به عنوان یک ضعف منطقه ای، بر انتخاب منطقه یک موسسه خارجی تاثیر دارد. با توجه به این شرایط محیطی که موسسات خارجی با احتمالات ...  بیشتر

اثر بخشی خانواده درمانی کوتاه مدت ستیر بر ناگویی هیجانی و بلوغ عاطفی در زوجین متقاضی طلاق

نرگس وزیری اسفرجانی

دوره 3، شماره 34 ، دی 1401

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی خانواده درمانی کوتاه مدت ستیر بر ناگویی هیجانی و بلوغ عاطفی در زوجین متقاضی طلاق بود. روش: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری دو ماهه بود؛ و جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه زوجین متقاضی طلاق مراجعه کننده به مرکز مشاوره سرای امید کاشان در شش ماهه دوم سال 1399 شامل 100 زوج بود ...  بیشتر