بازاریابی اینستاگرامی و تاثیر آن بر ارزش ویژه برند

سید محمد مهاجر

دوره 3، شماره 35 ، بهمن 1401

چکیده
  اینستاگرام به عنوان یک کانال بازاریابی کارامد و بصری برای ایجاد ارزش ویژهی برند در ذهن مصرفکنندگان استفاده میشود. بنابراین، این مطالعه بر آن است تا فعالیتهای بازاریابی اینستاگرامی را طبقهبندی کند و تأثیرات مرتبط آن بر ایجاد ارزش ویژهی برند مشتریمحور (آگاهی از برند، تصویر برند، کیفیت ادراکشده، عشق به برند، و قصد استفادهی مجدد از ...  بیشتر

رشد اقتصادی با استفاده از استراتژی اقیانوس آبی

حسین عظیمی

دوره 3، شماره 35 ، بهمن 1401

چکیده
  رشد بالاتر، هدف اصلی شرکت ها، دولت ها و جوامع است. سیاست های اقتصادی اغلب در تلاش برای رسیدن به این هدف، شرکت هایی با اندازه مشخص که در صنایع خاصی کار می کنند و بر روی فعالیت های کسب و کار خاصی تمرکز دارند، را هدف قرار می دهند. این رویکرد به سیاستگذاری، کاستی های قابل توجهی دارد و به نظر می رسد در افزایش رشد اقتصادی به طور کامل موثر نیست. ...  بیشتر

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با استفاده از فناوری اطلاعات

سالار مرادی

دوره 3، شماره 35 ، بهمن 1401

چکیده
  در این مقاله، سعی شده به بررسی تاثیر فناوری اطلاعات - به عنوان یک عامل کلیدی از جنبه متفاوت در جهت ایجاد و مدیریت ارتباط مستقیم بین سازمانها و مشتریان پرداخته شود. چارچوبی برای توسعه زیرساخت های لازم برای ارتباط موثر و پایدار بین مشتری و سازمان ارائه شده است. از ابزار فن آوری اطلاعات مدرن به عنوان ورودی برای جمع آوری اطلاعات مفید از ...  بیشتر