مدیریت
بررسی سیستم های ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان های کارآمد

عباس کنگانی

دوره 4، شماره 40 ، تیر 1402

چکیده
  درک کارکنان از منصفانه بودن ارزیابی عملکرد برای موفقیت تمامی سیستم های ارزیابی مهم است. تحقیقات در مورد مدیریت عملکرد شامل مطالعات گسترده در مورد چگونگی پدیدار شدن سوگیری در فرآیند ارزیابی است. با وجود این، هیچ گونه شواهد تجربی در زمینه بررسی ارتباط شکایت‌های رسمی تبعیض (یک معیار کلیدی برای سوگیری) و ارزیابی عملکرد وجود ندارد. برای ...  بیشتر

مدیریت
بهبود عملکرد کیفیت شرکت ها با استفاده از روش های مدیریت سودآوری

محمدصادق وفاخواه

دوره 4، شماره 40 ، تیر 1402

چکیده
  این مقاله در چارچوبی پویا به بررسی رابطه بین مدیریت سود و عملکرد مالی شرکت‌ها در کشورهای انگلیسی زبان جنوب صحرای آفریقا می‌پردازد. این مطالعه نشان می‌دهد که چگونه این رابطه از طریق معیارهای کیفیت خوب عملکرد حاکمیت شرکتی و افشاء جامع تعدیل می‌شود. یافته‌ها نشان می‌دهد که اثرات عملکرد مدیریت سود حتی پس از کنترل درون‌زایی پویا، ...  بیشتر

مدیریت برند
روندهای آینده NFT در پیشبرد صنایع دستی، هنر و برند

سید محمد مهاجر

دوره 4، شماره 40 ، تیر 1402

چکیده
  توکن غیر قابل تعویض (NFT) یک مفهوم نسبتاً جدید و موضوعی داغ در توسعه این حوزه می باشد. آثار هنری تولید شده در قالب NFT آن را به بازاری پردرآمد تبدیل کرده است، به طوری که علاقه زیادی به کاربرد NFT در بازی ها، متاورس و اقتصاد مالی وجود دارد. بنابراین، این مقاله پژوهشی، روند توسعه بازار NFT را در زمینه متاورس و چشم‌انداز آتی آن را بررسی می‌کند، ...  بیشتر

روانشناسی
بررسی روش های آموزش مهارت های زندگی برای کودک و نوجوان

مهناز گرجی زاده اردشیری

دوره 4، شماره 40 ، تیر 1402

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی روشهای آموزش مهارت های زندگی برای کودک و نوجوان صورت پذیرفته است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده است؛ به منظور گردآوری داده‌های لازم برای نیل به اهداف پژوهش، از منابع موجود و مرتبط با موضوع پژوهش فیش‌برداری شد و اطلاعات حاصل با شیوه‌های کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این مقاله، توصیف مختصر سوابق و تاریخچه ...  بیشتر

بررسی رابطه ی کوچینگ، توسعه فردی و مدیریت کسب و کار

عبدالحسین ابراهیمی خبیر؛ نرگس ابراهیمی خبیر

دوره 4، شماره 40 ، تیر 1402

چکیده
  کوچینگ، مدیریت کسب‌وکار نقش مهمی در یک سازمان ایفا می‌کند و نبود آن می‌تواند به موفقیت و پیشرفت یک سازمان ضربه بزند. مدیریت کسب‌وکار فقط به یک نقش بسنده نمی‌کند و می‌تواند در بخش‌های مختلفی ایفای نقش کند. هدف بررسی رابطه ی کوچینگ، توسعه فردی و مدیریت کسب و کار؛ بود. این تحقیق بصورت مطالعه ی کتابخانه ای، روش تحلیلی/ توصیفی صورت گرفت. ...  بیشتر