مدیریت
تأثیر جنبه های محیطی و داخلی ساختار سازمانی بر پیچیدگی مدیریت مبتنی بر ارزش (VBM)

هادی حاجی حیدری

دوره 4، شماره 42 ، شهریور 1402

چکیده
  علی رغم استفاده گسترده از مدیریت مبتنی بر ارزش (VBM) در شرکت‌های اروپایی، مطالعاتی که دلایل تفاوت در پیچیدگی آن را بررسی می‌کنند، اندک هستند و عمدتاً بر جنبه‌های محیطی و درون سازمانی متمرکز هستند. از آنجایی که فرض می شود ساختار یک شرکت به عنوان یک عامل تعیین کننده اصلی سازمانی تأثیر چشمگیری بر تناسب بین یک سازمان و  نوآوری اجرایی ...  بیشتر

روانشناسی
بررسی روش کلاسیک برای کوچینگ کسب و کار

بیژن حجتی

دوره 4، شماره 42 ، شهریور 1402

چکیده
  چکیده: هدف این مقاله ارائه مربیگری کسب و کار به روش کلاسیک میباشد. یک بررسی اجمالی در مورد تعریف مربیگری آورده خواهد شد. سپس تمرکز بر روی اجزاء و انواع مربیگری خواهد رفت. به علاوه توضیح مختصر از صلاحیت های مربی و ابزارهای حمایت کننده در کارشان ارائه خواهد شد.بررسی های ما باید با یک بررسی اجمالی و مختصر در مورد تعریف های مربیگری آغاز شود.یکی ...  بیشتر

بازاریابی
نقش فعالیت های بازاریابی کسب و کارها و تجزیه و تحلیل نتایج برنامه های کاربردی دیجیتالی در آن

سیدمحمد حسینی شکرابی

دوره 4، شماره 42 ، شهریور 1402

چکیده
  در اینجا، مسائل مفهومی درمورد تجزیه و تحلیل عاملی فعالیت بازاریابی شرکت ها در مورد ارتباطات بازاریابی دیجیتال مورد بحث قرار گرفته است. قواعد کلی و الگوریتم انجام چنین تحلیلی در این مقاله پیشنهاد شده است که هدف آن نیز توجیه شده می باشد. سوالاتی درمورد چگونگی تعریف روابط علی از هزینه های بازاریابی و نتایج، توانایی جستجو برای ذخایر و ...  بیشتر

بازاریابی
ارتباط بین مشارکت مشتری در ایجاد ارزش کسب و کار و وفادارسازی مشتری

امین عشقی

دوره 4، شماره 42 ، شهریور 1402

چکیده
  مشارکت مشتری در ایجاد ارزش برای سازمان ها تحت شرایط بازار نوین، به عنوان عاملی شناخته شده است که شرکت ها را مقدور می سازد در رقابت پابرجا بمانند. هدف این مقاله نشان دادن روابط بین مشارکت مشتری در ایجاد ارزش و وفاداری مشتری است. با توجه به ماهیت نامنسجم مطالعات انجام شده در این زمینه بر مبنای نتایج تحلیل ادبیات، مدل مفهومی روابط بین ...  بیشتر

مدیریت
رهبری معاصر و سیر تحول نظریه های مربوطه و آنالیز روندهای جدید پژوهشی

مسلم فروتن

دوره 4، شماره 42 ، شهریور 1402

چکیده
  این مطالعه به بررسی وضعیت تحقیقات مرتبط با رهبری معاصر در دهه گذشته می پردازد. با استفاده از داده‌های استنادی SSCI از یگ مجله معتبر رهبری (فصلنامه رهبری) که شامل 696 مقاله و 63407 مرجع استناد شده می باشد، یک تحلیل همبستگی برای بررسی ساختار فکری مطالعات رهبری انجام دادیم. نتایج نشان می‌دهد که مطالعات رهبری معاصر بر رهبری تحول‌آفرین، نظریه ...  بیشتر

مدیریت
انقلاب صنعتی چهارم و تاثیر خصوصیات فردی مالکان کسب و کار بر ثبت اختراع در زمینه های فناورانه و نوآوری های دیجیتال

سید محمد مهاجر

دوره 4، شماره 42 ، شهریور 1402

چکیده
  زمانی که تغییرات دیجیتالی با ایجاد تقاضا برای محصولات دیجیتالی جدید، فرایندها، و فناوری ها افزایش می یابند، ایجاد اتفاق نظر در میان تمام عوامل درگیر در استراتژی های نوآوری دیجیتالی شرکت ضروری است. مالکان تا حد زیادی بر اهداف و طراحی شرکت تاثیر می گذارند: آنها گروهی هستند که مدیریت عالی باید به آن توجه ویژه ای کند. درک اینکه کدام جنبه ...  بیشتر