بررسی نقش ارتباطات یکپارچه بازاریابی در بازاریابی اجتماعی

دکتر سید محمد مهاجر

دوره 2، شماره 17 ، مرداد 1400

چکیده
  این مقاله به بررسی نقش مدل 4 پی آمیخته بازاریابی در بازاریابی اجتماعی می پردازد و این طور استدلال می کند که با توجه به پیکر بندی مجدد آمیخته بازاریابی در جریان مثلث شاخه بازاریابی و همچنین مشخصات بازاریابی اجتماعی، به یک آمیخته بازاریابی باز نگری شده، که ابزارهای آن مجدداً مشخص شده باشند، نیاز داریم. باز نگری کوتاه مدل آمیخته بازاریابی ...  بیشتر

مدیریت برند
نقش ارتباطات یکپارچه بازاریابی در خلق ارزش ویژه‌ برند

سیدمحمد مهاجر

دوره 2، شماره 14 ، اردیبهشت 1400

چکیده
  در این پژوهش روابط بین دو عنصر اصلی برنامه‌های ارتباطات یکپارچه بازاریابی- تبلیغات و ترفیع فروش – و تاثیرشان بر خلق ارزش ویژه‌ی برند بررسی می‌شود. به ویژه، این تحقیق به هزینه تبلیغات و رویکردهای افراد درباره تبلیغات می‌پردازد. این تحقیق تاثیرات دو نوع ترفیع فروش، ترفیع پولی و غیرپولی، را نیز بررسی می‌کند. براساس نظرسنجی از 302 ...  بیشتر