• اصول اخلاقی نشریه برندآفرین
  • منشور و موازین اخلاقی پژوهش
  • نشریه برندآفرین در اصول اخلاقی انتشار به موازین منشور COPE پایبند است.  
 • اصول اخلاقی برای  سردبیر نشریه برندآفرین

 • سردبیرمسئولیت اصلی نشریه را بر عهده دارد و بر تمامی فرآیند ارزیابی، داوری و انتشار الکترونیکی مقالات نظارت کامل دارد.
 • مسئول استقلال نشریه و عدم درگیر شدن در مشکلات اخلاق در پژوهش
 • تصمیم گیری نهایی در مورد چاپ و یا عدم چاپ پیش نویس مقالات.
 • مدیریت و زمان دهی فرآیندهای اجرایی نشریه و هم­چنین اطمینان از اجرای مطلوب تمامی فرآیندها.
 • جذب مخاطبان برای ارسال پیش نویس های مقالات با کیفیت در نشریه­ی علمی.
 • سعی و تلاش برای توسعه­ی نشریه­ی علمی به هر طریق ممکن و تصمیم گیری برای آینده­ی نشریه.
 • معرفی نشریه­ی علمی در پایگاه های علمی ملی و بین المللی
 • تعیین داوران‌ مقاله‌هااز طریق‌ طرح‌ در جلسات‌ هیأت‌ تحریریه
 • ارسال‌ مقالات‌ به‌ ویراستار ادبی‌ و ویرستار انگلیسی
 • تلاش در جهت ارتقاء کیفی نشریه
 • افزایش میزان استناد به نشریه
 • ابلاغ نهایی پذیرش مقاله
 • نظارت بر ویرایش و رعایت ساختار مقالات

اصول اخلاقی برای  نویسندگان نشریه برندآفرین

 • ارائه­ی مقالات علمی و استاندارد
 • ارائه داده های خام در صورت نیاز
 • اصالت مقاله­ی ارائه شده
 • ذکر ارجاع‌دهی مناسب
 • ذکر فرد مسئول و همکاران در مقاله و دقت در عدم وجود اسامی غیرمرتبط
 • ذکر پشتیبان‌های مالی
 • اعلام وجود خطاهای اساسی در مقالات
 • مقالات ارائه شده توسط نویسندگان باید کار خود نویسنده ارائه کننده­ی مقاله بوده و هرگونه استفاده از تحقیقات سایر افراد با ذکر منبع در مقاله آورده شود.
 • ارائه­ی همزمان یک مقاله به چند نشریه و یا ارائه­ی مقالات منتشر شده و یا پذیرش شده در سایر نشریات خلاف قوانین است.
 • نویسنده در هر زمانی که متوجه هرگونه خطا و بی دقتی در مقاله خود شود، سردبیر نشریه یا ناشر را در جریان آن قرار داده و نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را بازپس گیرد.
 • نویسندگان مقالات پژوهشی باید علاوه بر یک گزارش دقیق از کار انجام شده یک بیان علمی خوب از اهمیت آن را نیز ارائه دهند.
 • مقالات باید با جزئیات کافی و مرجع باشد تا به دیگران اجازه تکرار کردن آن­را بدهد. اظهارات جعلی و نادرست، غیراخلاقی بوده و غیر قابل قبول می باشد.
 • از تمام کسانی که سهم قابل توجهی در انجام کار دارند به عنوان نویسندگان مشترک نام برده شود و یا به عنوان همکاران از آن­ها قدردانی شود.
 • نویسنده­ی اصلی باید اطمینان حاصل کند که نام تمام نویسندگان مشترک، در مقاله گنجانده شده و تمام نویسندگان مشترک نسخه­ی نهایی مقاله را دیده و به تأیید آن­ها رسیده است و برای ارائه­ی آن به نشریه برای انتشار موافقت دارند.