راهنمای تدوین و ارسال مقاله به نشریه برندآفرین

 

نحوه ارسال مقاله

1- پذیرش مقاله صرفاً از طریق سایت برندآفرین به نشانی https://www.brandafarin.org.ir امکان­پذیر است. برای ثبت نام در سایت برندآفرین و ارسال مقاله لطفاً مراحل زیر را اجرا فرمایید:

- به سایت  https://www.brandafarin.org.ir وارد شوید. به سایت برندآفرین خوش­آمدید.

- روی گزینۀ (ورود به سامانه) کلیک کنید، سپس روی کلمۀ (ثبت نام در سامانه) کلیک کنید. صفحۀ ثبت نام ظاهر خواهد شد. پس از تکمیل صفحۀ ثبت نام روی گزینۀ ذخیره در پایین صفحه کلیک کنید، آنگاه به E-mail خود مراجعه فرمایید و کد کاربری و رمز ورود خود را دریافت نمایید.

- در این مرحله، کد کاربری و رمز ورود که از طریق سیستم به ایمیل شما ارسال گردیده، وارد کنید و از خدمات Online برندآفرین استفاده نمایید.

یادآوری: قابل ذکر است که از این اسم شناسه و کلمۀ عبور هم برای انجام داوری و هم برای ارسال مقالات خود می­توانید استفاده نمایید.

 

راهنمای نگارش مقاله‌

نشریه "برندآفرین" در زمینه علوم مدیریتی شامل علوم مدیریت برند، بازاریابی، بازرگانی بین الملل، منابع انسانی، مدیریت مالی، روانشناسی و علوم شناختی و سایر رشته های مرتبط، به زبان فارسی، مقاله می‌پذیرد.

1. نشریه "برندآفرین" فقط مقالات علمی را می‌پذیرد که جنبه علمی و پژوهشی داشته باشد.

2.حاصل مطالعات، تجربه‌ها و پژوهش های نویسنده یا نویسندگان باشد.

3. مقاله قبلاً برای هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی ارسال و یا در هیچ یک از آنها چاپ نشده باشد.

4- زبان رسمی برندآفرین، فارسی است، امّا چکیدۀ مقالات به زبان انگلیسی نیز ضروری است.

5- مقالاتی که توسط دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری با همکاری استادان راهنما و یا مشاور تهیه می­شود، ضرورتاً باید با امضای استاد مربوطه به برندآفرین ارسال گردد؛ در غیر این صورت در هیأت تحریریه قابل طرح نخواهد بود. در عین حال نویسنده مسئول و ترتیب اسامی نویسندگان به همان ترتیبی که در سایت ثبت شده باشد، در مقاله خواهد آمد و پس از آن غیر قابل تغییر خواهد بود.

6- چکیدۀ فارسی مقاله  (200 تا 250 واژه)، و شامل باید دارای مقدمه و بیان مسأله،  هدف، روش، یافته‌ها، نتیجه­گیری  و 3 تا 7 واژه کلیدی باشند.

7- مقالات ارسالی به برندآفرین، در محیط Word  با قلم B Nazanin نازک فونت 12 ، فاصلۀ تقریبی میان سطور 1 حروفچینی و تایپ گردد. حاشیه از بالا 3،‌ از پایین 3، از راست 3 و از چپ 3 سانتیمتر باشد. عنوان مقاله با فونتB Titr  14، مشخصات نویسنده یا نویسندگان با فونت B Nazanin 10، چکیدۀ فارسی با فونت B Nazanin 10 وچکیدۀ انگلیسی با قلم Times New Roman 10) فهرست عنوان­های متن با فونت Bold B Nazanin 14، عنوان های فرعی با فونت Bold B Nazanin 12، منابع و مآخذ با فونت معمولی  Nazanin 12 نگاشته شود.

8- مقاله در چهار فایل جداگانه شامل؛ یک فایلمقاله با مشخصات نویسنده یا نویسندگان با فرمت Word ، فایل دوم حاوی مقالۀ اصلی درمحیط Word بدون صفحۀ مشخصات نویسندگان، فایل سوم حاوی مقالۀ اصلیPDF شده بدون صفحۀ مشخصات نویسندگان و فرم تعدنامه مقاله باشد.

9- مقالات ارسال شده باید دارای بخش­های زیر باشد :

 

صفحۀ اوّل:

عنوان کامل مقاله به فارسی، مشخصات نویسنده یا نویسندگان بر اساس فرمت مجله

 چکیدۀ فارسی (200 تا 250 واژه)، کلید واژگان فارسی (3 تا 7 واژه کلیدی).

و عنوان کامل مقاله به انگلیسی ، مشخصات نویسنده یا نویسندگان بر اساس فرمت مجله به انگلیسی

چکیدۀ انگلیسی (250 تا 300 واژه)، کلید واژگان انگلیسی (معادل کلید واژه های فارسی)

 

صفحۀ دوم

 به بعد متن اصلی مقاله آورده شود، شامل: مقدمه و بیان مسأله، مبانی نظری، معرفی محدوده مورد مطالعه (با ارائه نقشه)، پیشینه پژوهش، روش پژوهش، تجزیه و تحلیل داده ها، نتیجه­گیری، پیشنهادها ، منابع و مأخذ باشد.

  مأخذ در متن مقاله به روش APA شامل؛ داخل پرانتز با ذکر نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار: صفحۀ مورد استفاده آورده شود.

                 مثال نحوۀ ارجاع در داخل متن: (شکوئی، 1372: 60)

معادل­ های انگلیسی در هر صفحه با علامت یا شمارهگذاری مستقل برای هر صفحه، در پاورقی آورده شود.

   روش ارائۀ منابع و مأخذ در انتهای مقاله:

   مثال برای کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان، (سال انتشار). عنوان کتاب. نام ناشر. شمارۀ جلد. نوبت چاپ. محل انتشار. بدیهی است نحوۀ درج در فهرست منابع و مأخذ به ترتیب حروف الفبا خواهد بود. مثال: شکوئی، حسین (1372). دیدگاه های نو در جغرافیای شهری، انتشارات سمت، جلد اول ، چاپ هفتم، تهران.

       مثال برای نشریه: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان (سال انتشار). عنوان مقاله، نام نشریه، دوره، شماره صفحات مقاله (مثال: صص 10- 36).

       در استفاده از واژه­ ها و عبارات غیرفارسی تا حد امکان معادل فارسی آنها در متن بکاررود و خود عبارت در اولین بکارگیری در زیرنویس ذکر شود.

      در صورت استفاده از منابع غیرفارسی ارجاع داخل متن به فارسی در متن نوشته شود و نام­ ها و سال در اولین بار به انگلیسی در زیرنویس ارائه شود.

      در ارجاع درون متنی، در منابعی که بین 2 تا 5 نویسنده دارند در بار نخست ذکر نام فامیل همه نویسندگان الزامی است، در تکرارهای بعدی از واژه «و همکاران» استفاده می­ شود. برای منابع با نویسندگان 6 و بیش تر از واژه «و همکاران» استفاده نمایید

      دقت داشته باشید تمام منابع فارسی و انگلیسی در فهرست منابع قرار داشته باشد و از ذکر منابعی که در متن استفاده نشده است، جداً خودداری گردد.

     از بکار بردن واژه همان در منابع داخل متن (همان و قبلی، 1398: 20) خودداری شود.

    در متن مقاله به شماره عکس­ ها، جداول و نمودارها اشاره شود و محل تقریبی آن ها مشخص گردد.

      در تنظیم جداول، منحنیها، اشکال و تصاویر، رعایت نکات زیر الزامی است:

1- اطلاعات جداول باید شامل؛ شماره و عنوان باشد و اگر داده ها و اطلاعات جداول از  سازمان ، سایت و پژوهشی اخذ شده است در پایین جدول مأخذ آن ذکر گردد.

2- هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به خود باشد، چنانچه تمام ارقام جدول دارای واحد یکسان باشند، میتوان واحد را در عنوان جدول ذکر نمود.

3- توضیحات اضافی عنوان و متن جدول، به صورت زیرنویس ارائه گردد. نتایج بررسی­ های آماری، باید به یکی از روش­ های علمی در جدول منعکس شود.

4- شکل‌ها با فرمت تک ستونی با کیفیت مطلوب در مقاله درج می‌شوند.

5- کلیه نقشه ها، شکلها، نمودارها و تصاویر با واژه "شکل" نامگذاری شده و عنوان شکل در زیر آن درج شود.

6- شماره شکل(ها) به ترتیب ارائه نتایج آنها در مقاله تعیین و محل قرار‌گیری شماره آنها پس از ارائه نتایج ذیربط در متن مقاله می‌باشد

7- شکلها باید به صورت رنگی یا سیاه و سفید و با کیفیت مناسب و مطلوب تهیه شده و شماره و عنوان آن ها در پایین بیاید. نقشه ها باید واضح باشند مطالب آن ها خوانا و دارای مقیاس باشد. ذکر مأخذ عکس­ ها یا شکلهایی که از منابع دیگر اقتباس شدهاند، الزامی است، در عین حال جداول، نقشه­ ها، نمودارها و اشکالی که توسط نویسنده یا نویسندگان تولید گردیده نیز مأخذ آن به نویسنده یا نویسندگان ارجاع داده شود. بطور مثال (مأخذ: نویسندگان، 1398).

روابط و فرمول­ های ریاضی با یک سایز کوچکتر از متن مقاله و از سمت چپ تایپ می‌شوند و برای اشاره به آن­ها از شماره فرمول در داخل پرانتز استفاده می‌شود. شماره هر فرمول در گوشه سمت راست آخرین سطر فرمول درج می‌شود.

 به کاربردن اعداد به صورت لاتین (به استثنای فرمول‌ها) مجاز نمی‌باشد، بنابراین تمام اعداد در داخل متن و جداول به صورت فارسی تایپ شده و دقت شود که تنظیمات نرم افزار آفیس به صورت (Context) باشد.

- مقالههای رسیده توسط سه نفر از استادان متخصص به صورت محرمانه داوری خواهد شد.

- بدیهی است در صورتی که مقاله از نظر داوران نیاز به اصلاحاتی داشته باشد، پس از اعمال نظرات اصلاحی داوران در مقاله، لازم است جهت بررسی های بعدی، موارد اصلاح شده توسط نویسنده به صورت هایلایت شده به رنگ زرد در داخل متن مقاله مشخص گردد.

- مسؤولیت صحّت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهدۀ نویسندۀ مسئول مکاتبات است.

- مقالات ترجمه اصولاً پذیرفته نمیشود.

- حداکثر حجم مقالات، شامل جدولها و منحنی­ ها 20 صفحه A4باشد.

- برندآفرین حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خودمحفوظ میدارد و از بازگرداندن مقالات  دریافتی معذوراست.

- اصل مقالات رد شده یا انصراف داده شده، پس از سه ماه از مجموعۀ آرشیو برندآفرین خارج خواهد شد و فصلنامه هیچ گونه مسؤولیتی در این زمینه نخواهد داشت. 

 

جدول راهنمای نگارش مقاله

B Titr 14

عنوان مقاله

  B Nazanin 10 Bold

نام نویسنده و نویسندگان

  B Nazanin 10

مشخصات نویسنده یا نویسندگان (افیلیشن)

  B Nazanin 14

چکیده

  B Nazanin 10نازک

متن چکیده

B Times New Roman,12Bold

Article Title

 

B Times New Roman,10Bold

نام نویسنده و نویسندگان به لاتین

 

B Times New Roman,10

مشخصات نویسنده یا نویسندگان (افیلیشن) به لاتین

  B Nazanin 14 Bold

عناوین اصلی

  B Nazanin 12 نازک

متن مقاله به فارسی

B Times New Roman,10

منابع لاتین در متن

  B Nazanin 12 Bold

عناوین فرعی

  B Nazanin 11 Bold

عناوین جداول

  B Nazanin 10 Bold

متن جداول

  B Nazanin 11 Bold

عناوین شکل ها

  B Nazanin 10 Bold

متن شکل

B Times New Roman,10Bold

روابط و فرمول­های ریاضی

  B Nazanin 11 نازک

منابع فارسی

B Times New Roman,10 نازک

منابع لاتین

ساختار بدنه اصلی مقالات ارسالی

- مقدمه و بیان مسأله

- مبانی نظری

- پیشینه پژوهش

- روش پژوهش

- معرفی محدوده مورد مطالعه (با ارائه نقشه)

- تجزیه و تحلیل داده ها

- نتیجه­ گیری وپیشنهادها

- منابع و مأخذ