مواردی که لازم است داوران محترم جهت بررسی مقاله در نظر بگیرند، شامل موارد زیر است:

 • نوآوری و اصالت
 • اعتبار علمی
 • جنبه‌های اخلاق پژوهشی
 • داوری مقاله در مهلت تعیین شده
 • ساختار مقاله با توجه به راهنمای نویسندگان
 • بررسی مقاله از نظر استفاده­ی نویسندگان از منابع جدید
 • گرامر، نقطه گذاری، املاء و ارجاع و سبک استناد به روش APA
 • گزارش سوء رفتارهای احتمالی پژوهشی
 • عدم معرفی خود به نویسندگان
 • اطمینان از این­که مقاله ارسالی از کیفیت بالا و مناسبی برخوردار است.
 • نقد و بررسی سازنده و تهیه­ی نظرات کامل درباره­ی مقاله در جهت کمک به بهبود کار نویسندگان
 • تهیه­ی توصیه‌هایی به سردبیر در مورد مناسب بودن مقاله برای انتشار در نشریه
 • گزارش سوء رفتارهای احتمالی پژوهشی (سرقت علمی)
 • ارزیابی مقاله به صورت محرمانه
 • عدم ارتباط مستقیم با نویسندگان، اگر به نوعی نویسندگان را شناسایی کنند.
 • در صورتی‌ که نویسنده، مقاله­ی مورد نظر را در هر نشریه دیگری به چاپ رسانده باشد به سردبیر اطلاع‌رسانی شود.
 • داوران در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات به سردبیر نشریه در جهت انتشار مقاله یاری می رسانند.
 • داوران از طریق اعضای تحریریه با نویسنده ارتباط برقرار می کنند تا نویسنده را در جهت بهبود و ارتقا کیفی و محتوایی مقاله یاری رساند.
 • داور باید توجه سردبیر را به هرگونه تشابه قابل توجه و یا همپوشانی بین مقالات در دست بررسی و یا هر مقاله چاپ شده­ی دیگر که از آن اطلاع دارد جلب کند.
 • هر داوری که احساس کند فاقد صلاحیت لازم برای بررسی یک اثر پژوهشی است به هردلیلی اعم از نبودن موضوع مقاله در حوزه­ی کاری و یا طولانی شدن فرآیند داوری به دلیل کمبود وقت یا عدم دسترسی به امکانات کافی و غیره باید سردبیر را مطلع نموده و از روند بررسی مقاله انصراف دهد.
 • داوران، مقالاتی که منافع اشخاص، مؤسسات و شرکت های خاصی به وسیله­ی آن حاصل می شود و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود را نباید برای داوری قبول کنند.
 • محرمانه بودن اطلاعات:تمامی اطلاعات موجود در مقالات باید برای داور محرمانه تلقی شود و جز افرادی که توسط سردبیر مجاز شناخته شده است، نباید به شخص دیگری نشان داده یا در مورد آن بحث شود.
 • داوری با ارائه­ی مستندات و استدلال‌های علمی و شفاف:داوری مقالات باید بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد و با وضوح و روشنی بیان شود و از اعلام نظر سلیقه ای و شخصی در داوری مقالات خودداری شود.
 • توجه به منابع استفاده شده در مقاله:توجه به منابع استفاده شده در مقاله از دیگر وظایف داوران است، کلیه­ی تحقیقات، موضوعات و نقل قول هایی که در مقاله استفاده شده است باید با ارجاع دهی کامل در کتابنامه همراه باشد.
 • عدم داوری مقالات با مقاصد شخصی اطلاعات ویژه و یا ایده های بدست آمده در هنگام داوری باید مخفی نگه داشته شود و نباید برای منفعت شخصی از آن استفاده شود.