تاثیر عوامل ناشی از بیماری کرونا بر اقتصاد جهانی و بازارهای مالی بین المللی

علی حسنی رنجبر هرمزدآبادی

دوره 2، شماره 24 ، اسفند 1400

چکیده
  شیوع بیماری کرونا در سراسر جهان ساختارهای سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، مذهبی و مالی جهان را به طور کامل تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس داده های 22 آوریل 2020 ، بیش از 4.6 میلیون نفر مورد غربالگری(تست کرونا) قرار گرفته اند که نتیجه تست بیش از 2.7 میلیون نفر مثبت شده است ، که از این تعداد، 182.740 نفر به دلیل کرونا جان خود را از دست داده اند. بیش از ...  بیشتر