نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته Post DBA موسسه آموزش عالی ترجمان علوم

2 استاد دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر اصفهان

چکیده

کوچینگ، مدیریت کسب‌وکار نقش مهمی در یک سازمان ایفا می‌کند و نبود آن می‌تواند به موفقیت و پیشرفت یک سازمان ضربه بزند. مدیریت کسب‌وکار فقط به یک نقش بسنده نمی‌کند و می‌تواند در بخش‌های مختلفی ایفای نقش کند. هدف بررسی رابطه ی کوچینگ، توسعه فردی و مدیریت کسب و کار؛ بود. این تحقیق بصورت مطالعه ی کتابخانه ای، روش تحلیلی/ توصیفی صورت گرفت. در این مقاله محتوای مرتبط با موضوع مدیریت کسب و کار و کوچینگ در مقالات و کتابهای داخلی و خارجی به روش تحلیل محتوای کیفی و با رویکرد استقرایی، بررسی شد. نتایج حاصل از بررسی مقالات و متون علمی حاکی از این بود که چگونگی کمک های کوچینگ در بازار کسب و کار را نشان دهد، به‌بیان دیگر، مدیریت کسب‌وکار یک سلسله مراتب چند سطحی از راه‌حل‌های مختلف کسب‌و‌کار است که نشان می‌دهد چگونه سازمانی که به‌دنبال سود است، عملکردهای مختلفی مانند بازاریابی، فروش، استخدام کارکنان و خرید را برای حصول موفقیت به انجام می‌رساند.

کلیدواژه‌ها