نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته DBA موسسه آموزش عالی ترجمان علوم

چکیده

اینترنت اشیا (IoT) به عنوان حوزه مهمی در نظر گرفته می شود که در زمینه تلاش های دیجیتال سازی مرتبط با عصر چهارم ساخت و ساز به سرعت در حال تکامل پیدا کردن است. در این مقاله قصد داریم کاربردهای اینترنت اشیا را در چارچوب صنعت ساخت و ساز در مراحل منتخب چرخه عمر تاسیسات یعنی مرحله ساخت و ساز و مرحله عملیاتی مورد بررسی قرار دهیم. به طور ویژه، نمونه هایی از کاربردهای این حوزه جمع آوری شدند و مورد بحث قرار گرفتند و در نهایت تحلیل ما با کمک چندین مقاله مروری مرتبط با یک مبحث مشخص تکمیل شدند. نتایح تحلیل ما نشان می دهند که اینترنت اشیا با توجه به پیچیدگی پروژه های ساخت و ساز و همچنین عمرمفید طولانی مدت تاسیاست می تواند پتانسیل کاربردی گسترده و متنوعی داشته باشد. مفاهیم کاربردی اینترنت اشیا در مراحل چرخه عمر اشاره شده عمدتا متفاوت هستند و برای مثال بر روی مسائل کیفیت، سلامت و ایمنی در چارچوب مرحله ساخت و ساز یا مفاهیم هوشمندی و مدیریت انرژی در چارچوب مرحله عملیاتی تمرکز می کنند. علاوه بر این، ما در تحلیل خود یک موضوع مشترک را برای هر دو مرحله بررسی شده شناسایی کردیم که همان ارتباط متقابل بین اینترنت اشیا و مدل بندی اطلاعات ساختمان است. از آنجا که پیش بینی میکنیم پیاده سازی پروژه های ساختمانی با کمک مدل بندی اطلاعات ساختمان در آینده بیشتر رواج پیدا کند، انتظار داریم که اهمیت این رابطه متقابل بین اینترنت اشیا ومدل بندی اطلاعات ساختمان نیز افزایش پیدا خواهد کرد

کلیدواژه‌ها

موضوعات