مدیریت
بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک و عملکرد سازمانی با نقش تعدیل گری فعالیت های کاری با عملکرد بالا درکارمندان بخش دولتی شهر تهران

عبدالحسین ابراهیمی خبیر

دوره 4، شماره 45 ، آذر 1402

چکیده
  در حال حاضر، تفکر استراتژیک از نیازهای اساسی ادارات و سازمانها برای رشد و ترقی بوده و به کمک آن میتوان از منبع ارزشمند و کلیدی تفکر سازمانی برای مدیریت چالشهای محیطی و میل به اهداف سازمانی به خوبی استفاده کرد، فقدان تفکر استراتژیک در مدیران عالی با عنوان یک کمبود اساسی در سازمانها به شمار میرود. هدف اصلی این پژوهش تعیین تاثیر تفکر ...  بیشتر

نقش عملکرد سازمانی با استفاده از فرآیندهای مدیریت ریسک

علی قاسمی

دوره 3، شماره 30 ، شهریور 1401

چکیده
  در سال های اخیر ، تلاش های فزاینده ای در تمامی شرکت ها برای سرمایه گذاری در فرآیندهای مدیریت و حاکمیت ریسک انجام شده است. در این مقاله ، تأثیر مدیریت ریسک سازمانی (ERM) بر عملکرد شرکت را با بررسی این موضوع که آیا ایجاد کمیته ریسک در سطح هیئت مدیره (BLRC) ، به عنوان یک سازوکار مهم حاکمیتی که بر فرآیندهای ERM از بیرون نظارت دارند، موجب تقویت یا ...  بیشتر

بررسی رقابت در بازار هتل های لوکس و سبک های مدیریت تحول

دکتر سید محمد مهاجر؛ الهه خان صنمی

دوره 2، شماره 17 ، مرداد 1400

چکیده
  این مطالعه، به بررسی روابط بین عملکرد بخش های مالی و غیر مالی هتل، رقابت های بازاری و سبک مدیریت تحول می پردازد. بررسی آزاد به شیوه پستی در این زمینه برای گرداوری داده انجام شد. پرسش نامه های کامل و قابل استفاده ای از مدیران 56 هتل و رستوران از بخش های مربوط به مواد غذایی و نوشیدنی، دریافت شد. سبک های مدیریت تحول، رقابت های بازاری، و عملکرد ...  بیشتر