افزایش رضایتمندی مشتری با استفاده از راهکارهای مدیریت ارتباط با مشتری

مهدی خالقی

دوره 3، شماره 36 ، اسفند 1401

چکیده
  در یک بازار بسیار رقابتی، شرکت ها نیازمند حفظ روابط مثبت با مشتری هستند. یک برنامه خوب در زمینه "مدیریت ارتباط با مشتری" (یا CRM) به شرکت در رضایت مشتری کمک می نماید. این پژوهش به کاوش در روش‌های مختلف برقراری CRM موثر جهت ایجاد رضایت مشتری می پردازد. هدف این مطالعه، بررسی اثربخشی مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در حفظ و رضایتمندی مشتریان با رجوع ...  بیشتر