نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته MBA موسسه آموزش عالی ترجمان علوم

چکیده

قبل از هرگونه تلاش جدی برای تولید محصولات یا خدمات جدید ، به کارآفرینان نوپا بارها توصیه می شود که "از خانه (محل کار) خارج شوند" و با مشتریان مشورت کنند تا نیاز ها و خواسته های مشتریان بالقوه ی خود را شناسایی کنند. علیرغم ماهیت شهودی، این توصیه ها فاقد مبانی نظری و تجربی است. به همین دلیل ، به نظر می رسد محبوبیت جهانی جنبش هایی که این روش ایجاد کرده ، مانند توسعه مشتری و استارتاپ ناب ، بر این فرض بی اساس که بیان می کند مزایای مشارکت مشتری با توجه به هزینه های آن ارزشمند است، استوار است. بنابراین ، ما در مورد جنبه های مثبت و منفی مشارکت مشتری در مراحل اولیه استارتاپ ها نظریه پردازی می کنیم و با استفاده از داده های PSED II مدل خود را به صورت تجربی آزمایش می کنیم. یافته های ما نشان می دهد اگرچه مشارکت اولیه مشتریان، به کارآفرینان کمک می کند تا پیشنهادهایی را ارائه دهند که مشتری ها مایل به پرداخت هزینه برای آن هستند ، با این حال این امر منجر به ایجاد تاخیرهای بالقوه و پرهزینه در پیاده سازی آن پیشنهادات می شود. ما همچنین دریافتیم که وقتی نوآوری زیاد باشد ، مزایا و هزینه ها نیز بیشتر می شود.

کلیدواژه‌ها