نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار اسبق دانشگاه Haaga-Helia فنلاند

چکیده

فناوری های تحول آفرین مانند اینترنت اشیا، تحلیل داده های بزرگ، بلاکچین و هوش مصنوعی شیوه ی عملیات کسب و کارها را تغییر داده اند. از بین تمام فناوری های تحول آفرین، هوش مصنوعی جدیدترین فناوری تحول آفرین است و پتانسیل زیادی در متحول سازی بازاریابی دارد. متخصصین در سرتاسر جهان تلاش می کنند تا آن دسته از راه حل هایی هوش مصنوعی را پیدا کنند که بهترین تناسب و هماهنگی را با نقش های بازاریابی خود دارند. با این حال، مرور نظام مند پیشینه ی تحقیقاتی می تواند اهمیت هوش مصنوعی را در بازاریابی نشان داده و مسیرهای تحقیقاتی آتی را نشان دهد. مطالعه ی حاضر بدنبال پیشنهاد مرور جامع هوش مصنوعی در بازاریابی با استفاده از تحلیل شبکه ی کتاب سنجی، مفهومی و عقلانی پیشینه ی تحقیقاتی موجود منتشر شده بین سال های 1982 تا 2020 می باشد. مرور جامع 1580 مقاله به شناسایی عملکرد کنشگران علمی مانند مناسب ترین نویسندگان و مناسب ترین منابع کمک کرد. علاوه براین، تحلیل استناد مشترک و هم رخدادی، شبکه ی مفهومی و عقلانی را پیشنهاد کرد. خوشه بندی داده ها با استفاده از الگوریتم لوواین، به شناسایی مضامین فرعی پژوهش و مسیرهای تحقیقاتی آتی به منظور بسط و توسعه ی هوش مصنوعی در بازاریابی کمک کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات