نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته DBA موسسه آموزش عالی ترجمان علوم

چکیده

چکیده: هدف این مقاله ارائه مربیگری کسب و کار به روش کلاسیک میباشد. یک بررسی اجمالی در مورد تعریف مربیگری آورده خواهد شد. سپس تمرکز بر روی اجزاء و انواع مربیگری خواهد رفت. به علاوه توضیح مختصر از صلاحیت های مربی و ابزارهای حمایت کننده در کارشان ارائه خواهد شد.

بررسی های ما باید با یک بررسی اجمالی و مختصر در مورد تعریف های مربیگری آغاز شود.
یکی از روش ها مربیگری را به عنوان یک فرآیند تعلیمی حول محور تشکیل (بهبود) مهارت های کارمند تعریف میکند، فرآیندی که درون سیستم هدایت میشود: یک استاد مربیگری برای هر کارآموز مربیگری .

کلیدواژه‌ها

موضوعات