نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته MBA موسسه آموزش عالی ترجمان علوم

چکیده

این مطالعه به بررسی وضعیت تحقیقات مرتبط با رهبری معاصر در دهه گذشته می پردازد. با استفاده از داده‌های استنادی SSCI از یگ مجله معتبر رهبری (فصلنامه رهبری) که شامل 696 مقاله و 63407 مرجع استناد شده می باشد، یک تحلیل همبستگی برای بررسی ساختار فکری مطالعات رهبری انجام دادیم. نتایج نشان می‌دهد که مطالعات رهبری معاصر بر رهبری تحول‌آفرین، نظریه LMX، نظریه‌های رهبری ضمنی، رهبری اصیل، رهبری کاریزماتیک (پر جذبه)، رهبری اخلاقی، و عواطف و احساسات رهبری تمرکز دارند. بنابراین، این مطالعه، مبانی علمی تحقیقات رهبری را شناسایی کرده و تأثیرگذارترین مجلات، نشریات و محققان و روابط بین آنها را در این زمینه معرفی می‌کند. نتایج این مطالعه همچنین ابزار مفیدی برای دستیابی محققین به ادبیات تحقیقات رهبری ارائه می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات