عوامل موثر بر وفاداری به برند در کسب و کارهای فرنچایز

سید محمد مهاجر

دوره 2، شماره 21 ، آذر 1400

چکیده
  وفاداری به برند یک ابزار مهم در زمینه ارزیابی موفقیت برند در بازار های B2B است، لذا عوامل تاثیرگذار بر وفاداری به برند در بازار های B2B نسبت به بازارهای دیگر کاملا متفاوت است. درحالیکه فرنچایز(حق امتیاز) جهانی به عنوان یک روش ورود عمده به بازار های نوظهور پذیرفته شده است تحقیقات محدودی نیز وجود دارد که بر شناسایی عوامل موثر بر وفاداری ...  بیشتر

چگونگی ایجاد وفاداری و عشق به برند در مصرف کنندگان

دکتر سید محمد مهاجر؛ آرمان پیری

دوره 2، شماره 14 ، اردیبهشت 1400

چکیده
   هدف از این پژوهش، ایجاد و اعتبار سنجی مقیاس چند بعدی وفاداری برند است. این مقاله از طریق دو مطالعه جداگانه که شامل 592 مصرف کننده آمریکایی است ، روند دقیق ایجاد مقیاس را گزارش می کند. مطالعه 1 شامل تولید گویه های مقیاس ، اعتبار سنجی محتوایی و تلخیص مقیاس است ، در حالی که مطالعه 2 شامل یک روش جمع آوری داده های دو مرحله ای شامل ارزیابی ...  بیشتر