نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار اسبق دانشگاه Haaga-Helia فنلاند

چکیده

تکامل علمی و فناورانه بشر، شناخت فروشندگانی را که بیش از یک دهه قبل تنها با راه اندازی مغازه های کوچک آشنا بودند، دچار تغییر کرده است. در این دوره، تغییر از کسب و کارهای ساده مرتبط با مبادلات آنلاین پیچیده نه تنها توسعه علم و فناوری و پیشرفت چند برابری را نشان می دهد، بلکه همچنین تغییر در روش ها و ابزارهای بازاریابی را نشان می دهد. در زمینه بازاریابی در داخل و خارج از کشور، بازاریابی پایگاه داده بعنوان یک روش بازاریابی مقرون به صرفه در سالهای اخیر همانند یک فروشنده تازه کار در بازار فروش مورد توجه زیادی قرار گرفته است. با این حال، بازاریابی پایگاه داده بعنوان پیش بینی کننده بازار غیرقابل پیش بینی یا الکترونیک های نوترونی از طریق تحلیل داده ساده کامل می شود که به شیوه خاصی استفاده می شود. بنابراین، این مقاله مبتنی بر کاربرد الگوریتم یادگیری ماشینی در زمینه بازاریابی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات